Poslovno ime ili firma radnje poslodavca Adresa sedišta poslodavca PIB poslodavca
Valveprofil Ratina - Kraljevo
Kraljevo 
100239759

Na osnovu člana 80 Zakona o radu (Sl.glasnik RS br. 24/2005 i 61/2005) i člana 14 stava 2 Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl.glasnik RS br. 101/05, 91/15) zaključuje se

ANEKS BROJ 77 - 4/2008 UGOVORA O RADU _______

Ugovorne strane: Slavoljub Gajić (u daljem tekstu: Poslodavac) i Srđan Ćirović, JMBG 0106971780013, (u daljem tekstu: Zaposleni)
 1. Poslodavac je dužan primenjivati propise iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i osigurati nužne uslove za zdravlje i bezbednost na radu uključujući mere za sprečavanje rizika u radu.

 2. Poslodavac je dužan preduzeti sve mere bitne za zaštitu života te bezbednosti i zdravlja Zaposlenog, osposobiti i organizovati osposobljavanje Zaposlenog za bezbedan i zdrav rad, i obezbediti mu sredstva i opremu za ličnu zaštitu.

 3. Poslodavac je dužan informisati Zaposlenog o bezbednosti i zdravlju na radu, pružanjem informacija, primenjivati propise o korišćenju opreme za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu, te sprovoditi ispitivanje istih, organizovati pružanje prve pomoći i zaštiti nepušače.

 4. U cilju prilagođavanja tehnološkom napretku Poslodavac je obavezan planirati tehnološki i organizacioni razvoj radnog procesa na način da opasne i štetne tehnologije zameni manje opasnim i štetnim.

 5. Pri uvođenju novih tehnologija Poslodavac je obavezan da informiše Zaposlenog o tehnološkim karakteristikama i mogućim uticajem i posledicama tih tehnologija na zdravlje, sigurnost, ekološku i radnu sredinu.

 6. Poslodavac je dužan da obezbedi obavezne lekarske preglede zaposlenih na rizičnim radnim mestima na osnovu akta o proceni rizika i službe medicine rada.

 7. Zaposleni je dužan da brine o vlastitoj bezbednosti i zdravlju, kao i bezbednosti i zdravlju drugih zaposlenih.

 8. Zaposleni je dužan da nosi sredstva i opremu za ličnu zaštitu koju je obezbedio Poslodavac i da ih održava u ispravnom stanju.

 9. Od sredstava i opreme lične zaštite na radnom mestu "Zaposleni na fizičkim poslovima", Zaposlenom sleduje:

  • odelo rok trajanja 12 meseci
  • kapa rok trajanja 12 meseci
  • kapuljača rok trajanja 12 meseci
  • rukavice  Z.B1.021 rok trajanja 3 meseci
  • bunda rok trajanja 48 meseci
  • prsluk rok trajanja 48 meseci
  • kabanica rok trajanja 24 meseci
  • cipele  Z.B1.300 rok trajanja 12 meseci
  • čizme  Z.B1.302 rok trajanja 24 meseci
  • štitnici  Z.B1.072 rok trajanja 24 meseci
  • štitnici  Z.B1.073 rok trajanja 36 meseci
 10. U slučaju oštećenja pre isteka roka, sredstvo će se zameniti.

 11. U slučaju otkaza ugovora o radu, Zaposleni je dužan, ako mu nije istekao rok sredstva za ličnu zaštitu, da Poslodavcu isplati iznos od 10% od vrednosti sredstva.

 12. Zaposleni je dužan da izvrši obuku iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

 13. Ovaj aneks ugovora sačinjen je u 2 primerka od kojih po 1 primerak zadržava svaka od ugovorenih strana.

Dana: _______________

Zaposleni

___________________
Srđan Ćirović

  Poslodavac

___________________
Slavoljub Gajić