Valveprofil
Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge, Ratina - Kraljevo, Kraljevo
 
E V I D E N C I O N I   K A R T O N
LIČNIH ZAŠTITNIH SREDSTAVA I OPREME IZDATIH NA KORIŠĆENJE
 
Ćirović (Miroslav) Srđan
Prezime, očevo ime i ime zaposlenog
Matični broj: 0106971780013
Zaposleni na fizičkim poslovima
Radno mesto
 
Zaposleni na utovaru i istovaru
R.br. Predviđena sredstva i oprema Vek trajanja Komada Datum zaduživanja
i potpis
1 odelo - zimsko, pamučna tkanina, dvodelno; 12 mes. 2 kom. 16.3.2008
2 kapa - sa štitnikom; 12 mes. 2 kom.
3 kapuljača - povremeno; 12 mes. 1 kom.
4 rukavice Z.B1.021 tehničke zaštitne rukavice otporne prema rastvorima od plastičnog materijala; 3 mes. 1 kom.
5 bunda - terenske , platnena (ceradna) postavljena krznom; 48 mes. 1 kom.
6 prsluk - zaštitni prsluk, platneni, bez rukava sa obojenim narandžastobelim prugama; 48 mes. 1 kom.
7 kabanica - sa kapuljačom, od nepromočivog impregniranog materijala; 24 mes. 1 kom.
8 cipele Z.B1.300 visoke, sa kožnim licem, gumenim rebrastim đonom i pojačanom kapicom (priradovima na montaži teških delova); 12 mes. 1 kom. 16.3.2008
9 čizme Z.B1.302 vozač lokomotive, pumpar i kompresoristi; 24 mes. 1 kom.
10 štitnici Z.B1.072 za zaštitu zgloba leve i desne ruke, kožni, širine 150 mm, koža ne sme biti tanja od 1 ram, koža postavljena štitnom kožom debljine 0,5 ram iž filcom,debljine 1 mm; 24 mes. 1 kom.
11 štitnici Z.B1.073 štitnik za rame (prilikom prenošenja teških tereta na ramenu); 36 mes. 1 kom.
 
 
Datum: _________________ Sredstva/opremu izdao: ________________________