ZAPISNIK O PREGLEDU OBJEKTA
OD STRANE LICA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
 
Poslodavac: Valveprofil, Kraljevo
Objekat: »Univerzitetsko selo - Bellvile«, Blok 67 Novi Beograd
Predstavnik: Ćurčić Nenad
Nadzorni organ:
Početak i završetak radova:
Investitor:

OPŠTI PODACI
U objektu na dan pregleda ima 2 zaposlenih, od toga žena 0. Broj žena koje rade noću 0.
1. Poslovi koji se trenutno obavljaju:
2.
Poslovi i radni zadaci koji se obavljaju pod posebnim uslovima rada:
Naziv Izvršilaca
3. Broj povreda na radu 0, od toga: 0 smrtnih, 0 kolektivnih, 0 lakših, 0 teških.
4. Grubač Vojislav ne sprovodi mere bezbednosti i zdravlja na radu za: rad na nezaštičenoj visini.
5. Nedostaju sledeća uputstva i upozorenja: Upozorenje: Opasnost od Požara.
ZAPISNIK

Sastavljen od strane lica zaduženog za bezbednost i zdravlje na radu, u skladu sa zadacima i ovlašćenjima propisanim Zakonom o bezbednosti zdravlju na radu član 40, dana 13.2.2009 godine, po izvršenom pregledu (vanredni) objekta u prisustvu predstavnika objekta Ćurčić Nenad.

U toku pregleda Savetnik za bezbednost i zdravlje na radu je utvrdilo sledeće stanje:
  • Ovim pregledom je obuhvaćeno 2 zaposlenih.
  • Namena objekta: Montaža Aluminijumske i PVC stolarije na građevinskoj parceli »GP 2« stambeno poslovni objekat »SP 2 – 1« i poslovni objekat »PO 2 - 2« »Univerzitetsko selo - Bellvile« Novi Beograd
  • Odobrenje:
  • Prijava:
  • Za vreme pregleda, na objektu obavljali su se radovi:
U vanrednoj poseti gradilištu na Univerzitetsko selo Bellvile, zbog snežnih padavina, smatram da su nebezbedni uslovi za zaposlene i predlažem da se radovi na skelama i radovi na nezaštićenim visinama obustave, do poboljšanja klimatskih uslova.

Zapisnik je sastavljen u četiri istovetna primerka od kojih jedan primerak se ostavlja predstavniku objekta, jedan primerak uručuje se poslodavcu, jedan za predstavnika zaposlenih, a jedan ostaje u arhivi lica za bezbednost i zdravlje na radu.

Predstavnik objekta
 
Savetnik za bezbednost
i zdravlje na radu
____________________________
Ćurčić Nenad
____________________________
Dušan S Dragosavljević


Predstavnik objekta ima - nema primedbi na zapisnik:

  Poslodavac
  ____________________________
Slavoljub Gajić