LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


Kontakt
Vaše ime i prezime:
Firma:
Telefon:
E-mail:
Vaša poruka, pitanje ili sugestija:
    
Naši podaci
PROKOWAY d.o.o.
Ustanička 153/2, Beograd
Tel: +381 11 347 8690
PIB: 104625050
Šif.del.: 74203
Mat.br.: 20203137
Poslovni račun:
• 265-1630310003967-48
dusan@prokoway.co.rs
Potvrda o registraciji