LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


MKB
Šifra Opis MKB    
0 IZVOR POVREDE – MATERIJALNI UZROČNIK
00 Uzrok povrede
1 MAŠINE
1. Pad osobe
11 POGONSKE MAŠINE ILI GENERATORI, OSIM ELEKTRIČNIH MAŠINA
11. Pad osobe sa visine (drvo, zgrada, skela, merdevine, mašine, vozila) i u dubinu (šahtovi, jarci, iskopi, rupe u zemlji)
111 PARNE MAŠINE
112 MOTORI SA UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM
113 OSTALO
12 PRENOSIOCI
12. Pad osoba na istom nivou
121 PRENOSNE OSOVINE
122 REMENI, KABLOVI, REMENICE, ZUPČANICI, LANCI, ZUPČANICI PRENOSNIKA
129 OSTALO
13 Mašine za obradu metala
131 PRESE
132 STRUGOVI
133 GLODALICE
134 BRUSILICE
135 MAŠINE ZA SEČENJE
136 MAŠINE ZA KOVANJE
137 MAŠINE ZA VALJANJE
139 OSTALO
14 MAŠINE ZA OBRADU DRVETA I SLIČNIH MATERIJALA
141 KRUŽNE TESTERE
142 OSTALE TESTERE
143 GLODALICE ZA DRVO
144 RAVNJAČE ZA DRVO
149 OSTALO
15 POLJOPRIVREDNE MAŠINE
151 ŽETELICE, UKLJUČUJUĆI I KOMBAJNE
152 VRŠALICE
159 OSTALO
16 MAŠINE ZA RAD U RUDNIKU
161 PODSEKAČICE
169 OSTALO
19 OSTALE MAŠINE KOJE NISU SVRSTANE NA DRUGOM MESTU
191 MAŠINE ZA ZEMLJANE RADOVE, EKSKAVATORI, BAGERI I SL. (OSIM PREVOZNIH SREDSTAVA)
192 MAŠINE ZA PREDENJE, TKANJE I OSTALE MAŠINE U TEKSTILNOJ INDUSTRIJI
193 MAŠINE ZA PRERADU PREHRAMBENIH PROIZVODA I PIĆA
194 MAŠINE ZA IZRADU HARTIJE
195 ŠTAMPARSKE MAŠINE
199 OSTALE MAŠINE
2 SREDSTVA ZA TRANSPORT I VERTIKALNI PRENOS
2. Udar padajućeg objekta
21 MAŠINE ZA DIZANJE
21. Klizišta i urušavanja (zemlje, stena, kamenja, snega)
211 KRANOVI
212 DIZALICE I LIFTOVI
213 ČEKRCI
214 VITLA
219 OSTALO
22 ŠINSKA PREVOZNA SREDSTVA
22. Rušenje (zgrada, zidova, skela, merdevina, gomile robe)
221 MEĐUGRADSKE ŽELEZNICE
222 ŠINSKA PREVOZNA SREDSTVA ZA RUDNIK, OTKOP, KAMENOLOM, INDUSTRIJU, DOKOVE
229 OSTALO
23 DRUMSKA PREVOZNA SREDSTVA (BEZ ŠINSKIH PREVOZNIH SREDSTAVA)
23. Pogođen objektima koji padaju za vreme rukovanja njima
231 TRAKTORI
232 KAMIONI
233 TEGLJAČI
234 MOTORNA VOZILA KOJA NISU SVRSTANA NA DRUGOM MESTU
235 ZAPREŽNA VOZILA
236 VOZILA NA RUČNU VUČU
239 OSTALO
24 VAZDUHOPLOVI
24. Udar objektima u padu, koji nisu drugačije klasifikovani
240 AVIONI, HELIKOPTERI I SL.
25 PREVOZNA SREDSTVA ZA VODENI SAOBRAĆAJ
251 PREVOZNA SREDSTVA ZA VODENI SAOBRAĆAJ SA MOTOROM
252 PREVOZNA SREDSTVA ZA VODENI SAOBRAĆAJ BEZ MOTORA
26 OSTALA PREVOZNA SREDSTVA
261 VAZDUŠNI PRENOSNICI SA KABLOM
262 MEHANIČKI PRENOSIOCI, OSIM VAZDUŠNIH PRENOSNIKA SA KABLOM
269 OSTALO
3 OSTALA SREDSTVA
3. Stajanje na, udaranje u ili pogađanje objektima, osim objekata koji padaju
31 SUDOVI POD PRITISKOM
31. Stajanje na objekat
311 KOTLOVI
312 SUDOVI POD PRITISKOM - BEZ LOŽIŠTA
313 CEVOVODI I OPREMA POD PRITISKOM ZA CEVOVODE
314 BOCE ZA PLIN
315 KESONI, RONILAČKA OPREMA
319 OSTALO
32 PEĆI, LOŽIŠTA, SUŠNICE
32. Udar o stacionarni objekat (osim udara koji su posledica ranijeg pada)
321 VISOKE PEĆI
322 PEĆI ZA PREČIŠĆAVANJE
323 OSTALE PEĆI
324 SUŠNICE
325 LOŽIŠTA
33 RASHLADNI UREĐAJI
33. Udar u objekat u kretanju
34 ELEKTRIČNE INSTALACIJE I MAŠINE, OSIM RUČNIH ELEKTRIČNIH SPRAVA
34. Udar objekta koji se kreće (uključujući leteće fragmente i delove), bez objekata u padu
341 ROTACIONE MAŠINE
342 ELEKTRIČNE INSTALACIJE
343 TRANSFORMATORI
344 KOMANDNI I KONTROLNI APARATI
349 OSTALO
35 RUČNA ELEKTRIČNA ORUĐA
36 OSTALA ORUĐA, INSTRUMENTI I SPRAVE (BEZ RUČNIH ELEKTRIČNIH ORUĐA)
361 RUČNA ORUĐA SA MEHANIČKIM POKRETANJEM, SA IZUZETKOM RUČNIH ELEKTRIČNIH ORUĐA
362 RUČNA ORUĐA BEZ MEHANIČKOG POKRETANJA
369 OSTALO
37 LESTVE, POKRETNE RAMPE
38 GRAĐEVINSKE SKELE
39 OSTALA OPREMA KOJA NIJE SVRSTANA NA DRUGOM MESTU
4 MATERIJALI, SUPSTANCE I RADIJACIJA
4. Uhvaćen između objekta
41 EKSPLOZIVI
41. Uhvaćen u objekat
42 PRAHOVI, GASOVI, TEČNOSTI, HEMIJSKI PROIZVODI (SA IZUZETKOM EKSPLOZIVA)
42. Uhvaćen između stacionarnog i objekta koji se kreće
421 PRAHOVI
422 GASOVI, PARE, DIM
423 TEČNOSTI KOJE NISU SVRSTANE NA DRUGOM MESTU
424 HEMIKALIJE KOJE NISU SVRSTANE NA DRUGOM MESTU
429 OSTALO
43 LETEĆI DELOVI
43. Uhvaćen između objekta u kretanju (osim objekta u letu ili padu)
44 RADIJACIJA
441 JONIZUJUĆA RADIJACIJA
449 OSTALO
49 OSTALE MATERIJE I SUPSTANCE KOJE NISU SVRSTANE NA DRUGOM MESTU
5 RADNA SREDINA
5. Prenaprezanje ili naporni pokreti
51 SPOLJNA SREDINA
51. Prenaprezanje dizanjem stvari
511 ATMOSFERSKI USLOVI
512 PROSTORI ZA RAD I PROLAZI
513 VODA
519 OSTALO
52 UNUTRAŠNJA SREDINA
52. Prenaprezanje guranjem ili vučenjem objekata
521 PODOVI
522 OGRAĐENI PROSTORI
523 STEPENIŠTA
524 OSTALI PROSTORI ZA RAD I PROLAZI
525 OTVORI NA PODU I ZIDOVIMA
526 FAKTORI SREDINE (SVETLO, VENTILACIJA, BUKA, TEMPERATURA I SL.)
529 OSTALO
53 SREDINA POD ZEMLJOM (U RUDNICIMA, TUNELIMA, PODRUMIMA, PODZEMNIM SKLADIŠTIMA ITD.)
53. Prenaprezanje pri rukovanju ili bacanju stvari
531 ZIDOVI I KROVOVI OTKOPA, TUNELA I SL.
532 TLO (PODOVI) PODZEMNIH OTKOPA, TUNELA I SL.
533 ČELO PODZEMNIH OTKOPA, TUNELA I SL.
534 OTKOP
535 VATRA
536 VODA
539 OSTALO
54. Naporni pokreti
6 OSTALI UZROČNICI KOJI NISU SVRSTANI NA DRUGOM MESTU
6. Izlaganje ili kontakt sa ekstremnim temperaturama
60. Izlaganje vrućini (atmosfera ili okolina)
61 ŽIVOTINJE
61. Izlaganje hladnoći (atmosfera ili okolina)
611 ŽIVE ŽIVOTINJE
612 ŽIVOTINJSKI PROIZVODI
62. Kontakt sa vrelim supstancama ili objektima
63. Kontakt sa vrlo hladnim supstancama ili objektima
69 OSTALI UZROČNICI, NA DRUGOM MESTU NEPOMENUTI
7 NERAZVRSTANI UZROČNICI (NEDOSTATAK POTREBNIH PODATAKA)
7. Izlaganje ili kontakt sa električnom strujom
8. Izlaganja ili kontakt sa škodljivim supstancama ili radijacijom
81. Kontakt udisanjem, ingestijom, ili apsorpciom škodljivih supstanci
82. Izlaganje jonizujućem zračenju
83. Izlaganje zračenju koje nije jonizujuće
9. Ostale vrste povreda, koje nisu na drugom mestu klasifikovane, uključujući povrede koje nisu klasifikovane zbog nedostatka dovoljnih podataka.
91. Ostali uzroci povreda koji nisu na drugom mestu klasifikovani
92. Povrede koje nisu klasifikovane zbog nedostatka dovoljnih podataka
A00 Intestinalne infektivne bolesti
A15 Tuberkuloza
A20 Zoonoze bakterijskog porekla
A30 Druge bakterijske bolesti
A50 Venerične bolesti
A65 Druge spirohetne bolesti
A70 Druge bolesti prouzrokovane hlamidijama
A75 Rikecioze
A80 Virusne infekcije centralnog nervnog sistema
A90 Virusne groznice i virusne hemoragične groznice koje se prenose artropodama
B00 Virusne infekcije koje se karakterišu oštećenjem kože i sluznice
B15 Virusni hepatitis
B20 Bolesti izazvane humanoim imunodeficijentnim virusom (HIV)
B25 Druga virusna oboljenja
B35 Mikoze
B50 Oboljenja uzrokovana protozoama
B65 Helmintijaze
B85 Pedikuloza, akarijaza i druge infestacije
B90 Posledice infektivnih i parazitarnih bolesti
B95 Bakterijski, virusni i drugi infektivni agensi
B99 Druge i neoznačene infektivne bolesti
C14 Usne, usna šupljina i farinks
C15 Digestivni organi
C30 Respiratorni i intratorakalni organi
C40 Kost i zglobna hrskavica
C43 Koža
C45 Mezotelijalna i meka tkiva
C50 Dojka
C51 Ženski genitalni organi
C60 Muški genitalni organi
C64 Urinarni trakt
C69 Oko, mozak i drugi delovi centralnog nervnog sistema
C73 Tiroidna i druge endokrine žlezde
C75 Maligne neoplazme, potvrđeno ili pretpostavljeno primarne, specifične lokalizacije, osim limfoidnih, hematopoetskih i srodnih tkiva
C76 Maligni tumori označeni bolešću, sekundarnih i neoznačenih mesta
C81 Maligne neoplazme, potvrđeno ili pretpostavljeno primarne, limfoidnog, hematopoetskog i srodnih tkiva
C97 Maligni tumori više nezavisnih primarnih lokalizacija
D00 Carcinoma in situ
D10 Benigne neoplazme
D37 Neoplazme neodređene i neoznačene prirode
D50 Nutricione anemije
D55 Hemolitičke anemije
D60 Aplastične i druge anemije
D65 Poremećaji koagulacije, purpura i druga hemoragična stanja
D70 Druge bolesti krvi i krvotvornih organa
D80 Određeni poremećaji imunog sistema
E00 Poremećaji štitne žlezde
E10 Diabetes mellitus
E15 Drugi poremećaji regulacije glukoze i unutrašnje sekrecije pankreasa
E20 Poremećaji drugih endokrinih žlezdi
E40 Malnutricija
E50 Drugi nutritivni nedostaci
E65 Gojaznost i druge hiperalimentacije
E70 Metabolički poremećaji
F00 Organski i simptomatski duševni poremećaji
F10 Duševni i poremećaji ponašanja nastali upotrebom psihoaktivnih supstanci
F20 Shizofrenija, shizoidni poremećaji i sumanuta duševna oboljenja
F30 Poremećaji raspoloženja
F40 Neuroze, stresni i somatoformni poremećaji
F50 Sindromi ponašanja udruženi sa fiziološkim smetnjama i fizičkim činiocima
F60 Poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja odrasle osobe
F70 Duševna zaostalost
F80 Poremećaji psihičkog razvoja
F90 Drugi poremećaji emocija i poremećaji ponašanja nastali u detinjstvu i adolescenciji
F99 Neodređeni duševni poremećaji
G00 Inflamatorna oboljenja centralnog nervnog sistema
G10 Sistemske atrofije koje primarno zahvataju centralni nervni sistem
G20 Ekstrapiramidalna oboljenja i poremećaji kretanja
G30 Druge degenerativne bolesti nervnog sistema
G35 Druge demijelinizirajuće bolesti centralnog nervnog sistema
G40 Epizodični i paroksizmalni poremećaji
G50 Oštećenje nerava, nervnih korenova i pleksusa
G60 Polineuropatije i drugi poremećaji perifernog nervnog sistema
G70 Bolesti mišićno-nervne spojnice i bolesti mišića
G80 Cerebralna paraliza i drugi paralitički sindromi
G90 Druge bolesti nervnog sistema
H00 Čmičak i tvrdo zrno u kapku oka
H01 Druga zapaljenja kapka oka
H02 Druge bolesti kapka oka
H03 Bolesti kapka oka u drugim bolestima
H04 Bolesti suznog aparata
H05 Bolesti duplje oka
H06 Bolesti suznog aparata i bolesti duplje oka u drugim bolestima
H18 Druge bolesti rožnjače
H20 Zapaljenje dužice i zrakastog tela
H21 Druge bolesti dužice i bolesti zrakastog tela
H22 Bolesti dužice i bolesti zrakastog tela u drugim bolestima
H25 Bolesti dužice i bolesti zrakastog tela u drugim bolestima
H26 Druga siva mrena
H27 Druge bolesti sočiva
H28 Siva mrena i druge bolesti sočiva oka u drugim bolestima
H30 Zapaljenje sudovnjače i mrežnjače
H31 Bolesti sudovnjače i bolesti mrežnjače u drugim bolestima
H32 Bolesti sudovnjače i bolesti mrežnjače u drugim bolestima
H36 Bolesti mrežnjače u drugim bolestima
H40 Zelena mrena
H42 Zelena mrena u drugim bolestima
H43 Bolesti staklastog tela
H44 Bolesti jabučice oka
H45 Bolesti staklastog tela i jabučice oka u drugim bolestima
H46 Zapaljenje vidnog živca
H47 Druge bolesti vidnog živca i bolesti vidnih puteva
H48 Bolesti vidnog živca i bolesti vidnih puteva u drugim bolestima
H49 Razrokost usled oduzetosti mišića pokretača oka
H50 Druga razrokost
H51 Drugi poremećaji pokretanja oba oka
H53 Poremećaji vida
H54 Slepilo i oslabljen vid
H57 Druge bolesti oka i pripojaka oka
H58 Druge bolesti oka i pripojaka oka u drugim bolestima
H59 Poremećaji oka i pripojaka oka posle intervencija
I00 Akutna reumatska groznica
I05 Hronična reumatska bolest srca
I10 Hipertenzija
I20 Ishemična bolest srca
I26 Bolesti srca plućnog porekla i bolesti krvnih sudova pluća
I80 Bolesti vena, limfnih sudova i limfnih čvorova, koja nisu na drugim mestima klasifikovana
I95 Druge bolesti cirkulatornog sistema
J00 Akutna infekcija gornjeg respiratornog sistema
J09 Influenca i pneumonija
J20 Druge akutne infekcije donjeg respiratornog sistema
J30 Druge bolesti gornjeg respiratornog sistema
J40 Hronične bolesti donjeg respiratornog sistema
J60 Bolesti pluća izazvane spoljašnim agensima
J80 Druge bolesti respiratornog sistema sa zahvatanjem intersticijuma
J85 Supurativna i nekrotična stanja donjeg respiratornog sistema
J90 Druge bolesti pleure
J95 Druge bolesti respiratornog sistema sa zahvatanjem intersticijuma
K00 Bolesti usne šupljine, pljuvačnih žlezda i vilice
K20 Bolesti jednjaka, želuca i duodenuma
K35 Apendicitis
K40 Hernia
K50 Neinfektivni enteritisi i kolitisi
K55 Druge bolesti creva
S01 Otvorena rana glave
S02 Prelom lobanje i prelom kostiju lica
S05 Povreda oka i duplje oka
S10 Površinska povreda vrata
S11 Otvorena rana vrata
S20 Površinska povreda grudnog koša
S21 Otvorena rana grudnog koša
S22 Prelom (rebra) rebra
S30 Površinska povreda trbuha, slabine i karlice
S31 Otvorena rana trbuha, slabine i karlice
S33 Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza slabinskog dela kičme i karlice
S36 Povreda organa trbuha
S37 Povreda organa karlice
S40 Površinska povreda u predelu ramena i nadlaktice
S41 Otvorena rana u predelu ramena i nadlaktice
S42 Prelom u predelu ramena i nadlaktice
S43 Iščašenje, uganuće ramenog pojasa
S46 Povrede mišića i tetive u predelu ramena nadlaktice
S47 Povreda uzrokovana zdrobljavanjem u predelu ramena nadlaktice
S50 Površinska povreda lakta i podlaktice
S51 Otvorena rana podlaktice
S52 Prelom podlaktice
S52.5 Prelom donjeg okrajka žbice
S53 Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza lakta
S60 Površinska povreda ručja i šake
S61 Otvorena rana ručja i šake
S62 Prelom ručja i šake
S63 Iščašenje, uganuće i istegnuće ručja i šake
S67 Zdrobljavanje-kraš
S68 Odsecanje-amputacija
S68.0 Odsecanje palca
S68.1 Odsecanje nekog drugog prsta
S68.4 Odsecanje šake
S70 Površinska povreda u predelu kuka i butine
S71 Otvorena rana u predelu kuka i butine
S72 Prelom butnjače
S73 Iščašenje i uganuće kuka
S78 Odsecanje kuka i odsecanje butine
S78.1 Odsecanje (amputacija) butine
S80 Površinska povreda potkolenice
S81 Otvorena rana potkolenice
S82 Prelom potkolenice uključujući i predeo skočnog zgloba
S82.0 Prelom čašice
S83 Iščašenje i uganuće kolena
S83.1 Iščašenje kolena
S83.2 Rascep meniskusa, skorašnji
S88 Odsecanje potkolenice
S90 Površinska povreda u predelu skočnog zgloba i stopala
S91 Otvorena rana u predelu skočnog zgloba i stopala
S92 Prelom stopala
S93 Iščašenje i uganuće skočnog zgloba i stopala
T00 Površinske povrede u više delova tela
T01 Otvorena rana u više predela tela
T02 Prelomi u više predela tela
T04 Povrede uzrokovane zdrobljavanjem-kraš u više predela tela
T05 Odsecanje (amputacija) u više predela tela
T06 Druge povrede više predela tela
T07 Višestruke neoznačene povrede
T08 Prelom kičme, neoznačen
T10 Prelom u neoznačenom predelu ruke
T12 Prelom u neoznačenom predelu noge
T14 Površinska povreda tela u neoznačenom predelu
T14.1 Otvorena rana tela, neoznačenog predela
T14.3 Iščašenje, uganuće i istegnuće u neoznačenom predelu tela
T15 Strano telo u spoljašnjem delu oka
T16 Strano telo u uvu
T17 Strano telo u sistemu za disanje
T18 Strano telo u sistemu za varenje
T20 Opekotine glave i vrata
T21 Opekotine trupa
T22 Opekotine ruke izuzev povreda ručja i šake
T23 Opekotine ručja i šake
T24 Opekotine kuka i noge, izuzev predela skočnog zgloba i stopala
T25 Opekotine skočnog zgloba i stopala
T26 Opekotine oka i predela duplje oka
T29 Opekotine u više predela tela
T34 Promrzlina sa izumiranjem tkiva
T35 Promrzlina u više delova tela, neoznačena
T36 Trovanje sistemskim antibioticima
T40 Trovanje narkoticima i psihodisletmcima (opium, heroin, kokain, kanabis, LSD i ostali narkotici)
T51 Toksično dejstvo alkohola
T51.1 Etil-alkohola
T51.2 Metanola
T51.8 Ostalih alkohola
T51.9 Neoznačenih alkohola
T52 Toksična dejstva organskih rastvarača
T52.0 Proizvodi petroleuma: benzin, kerozin
T52.1 Benzen (benzon)
T52.2 Rastvarači istovetni sa benzenom: toluen, ksilen
T52.3 Glikoli
T52.4 Ketoni
T52.8 Drugi organski rastvarači
T52.9 Organski rastvarači, neoznačeni
T53 Toksična dejstva halogenih derivata alifatičnih i aromatičnih ugljovodonika
T54 Toksično dejstvo korozivnih supstanci
T54.0 Fenoli i njegovi homolozi
T54.2 Korozivne kiseline i kiselinama slične supstance
T54.3 Alkalije
T55 Toksično dejstvo sapuna i deterdženata
T56 Toksično dejstvo metala
T56.0 Olovo i njegova jedinjenja
T56.1 Živa i njena jedinjenja
T56.3 Kadmijum i njegova jedinjenja
T56.4 Bakar i njegova jedinjenja
T56.5 Cink i njegova jedinjenja
T56.6 Kalaj i njegova jedinjenja
T56.7 Berilium i njegova jedinjenja
T56.8 Drugi metali
T56.9 Metal, neoznačen
T57 Toksično dejstvo drugih neorganskih supstanci
T57.0 Arsen i njegova jedinjenja
T57.1 Fosfor i njegova jedinjenja
T57.2 Mangan i njegova jedinjenja
T57.3 Cijanovodonik
T57.8 Druge neorganske označene supstance
T57.9 Neorganska supstanca, neoznačena
T58 Toksično dejstvo ugljen-monoksida
T59 Toksično dejstvo drugih gasova, dimova i pare
T59.0 Azotni oksidi
T59.1 Sumpor-dioksid
T59.2 Formaldehid
T59.3 Suzavci
T59.4 Hlorni gas
T59.5 Fluorski gas i vodonik-fluorid
T59.6 Vodonik-sulfid
T59.8 Drugi označeni gasovi, dimovi i pare
T59.9 Gasovi, dimovi i pare, neoznačeni
T60 Toksično dejstvo pesticida
T62 Otrovno dejstvo drugih štetnih supstanci unetih kao hrana
T62.0 Gljive unete kao hrana
T62.1 Bobice unete kao hrana
T63 Otrovno dejstvo kontakta sa otrovnim životinjama
T63.0 Ujed otrovne zmije
T63.2 Ujed otrovne škorpije
T63.3 Ujed otrovnog pauka
T63.8 Otrovno dejstvo kontakta sa drugim otrovnim životinjama
T63.9 Otrovno dejstvo kontakta sa neoznačenom otrovnom životinjom
T65 Otrovno dejstvo drugih i neoznačenih supstanci
T65.0 Cijanidi
T65.2 Duvan i nikotin
T65.3 Nitro i aminoderivati benzena i njegovi homologi
T65.4 Ugljen-disulfid
T65.5 Nitroglicerin i druge nitrokiseline i estri
T65.6 Boje i obojivači
T65.8 Otrovno dejstvo drugih označenih supstanci
T65.9 Otrovno dejstvo neoznačenih supstanci
T66 Neoznačena dejstva zračenja
T67 Dejstva toplote i svetlosti
T67.0 Toplotni udar i sunčanica
T67.1 Gubitak svesti uzrokovan toplotom
T67.2 Grčevi uzrokovani toplotom
T68 Rashlađenje tela
T69 Druga dejstva snižene temperature
T69.1 Promrzline
T70 Dejstva povišenog pritiska vazduha i vode
T70.0 Barotrauma uva
T70.1 Barotrauma sinusa
T70.3 Kesonska bolest
T75 Dejstva drugih spoljnih uzroka
T75.0 Munje
T75.2 Vibracije
T75.4 Električne struje
T75.8 Druga označena dejstva spoljnih činilaca
TZZ Površinska promrzlina
V01 Pešak povređen udarom bicikla na pedale
V02 Pešak povređen udarom motornog vozila sa dva ili tri točka
V03 Pešak povređen udarom kolima, dostavnim vozilom ili kamionom
V04 Pešak povređen udarom teškog transportnog vozila ili autobusa
V05 Pešak povređen udarom železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi
V06 Pešak povređen udarom nekog drugog vozila bez motora
V09 Pešak povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima
V10 Biciklista povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
V11 Biciklista povređen u sudaru sa drugim biciklistom
V12 Biciklista povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
V13 Biciklista povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
V14 Biciklista povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom
V15 Biciklista povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
V16 Biciklista povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
V17 Biciklista povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
V18 Biciklista povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
V19 Biciklista povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima
V20 Motociklista povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
V21 Motociklista povređen u sudaru sa biciklistom
V22 Motociklista povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
V23 Motociklista povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
V24 Motociklista povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom
V25 Motociklista povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
V26 Motociklista povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
V27 Motociklista povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
V28 Motociklista povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
V29 Motociklista povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima
V30 Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
V40 Putnik automobila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
V41 Putnik automobila povređen u sudaru sa biciklistom
V42 Putnik automobila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
V43 Putnik automobila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
V44 Putnik automobila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom
V45 Putnik automobila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
V46 Putnik automobila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
V47 Putnik automobila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
V48 Putnik automobila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
V49 Putnik automobila povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima
V50 Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
V51 Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom
V52 Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
V53 Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
V54 Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom
V55 Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
V56 Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
V57 Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
V58 Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
V59 Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima
V60 Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
V61 Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom
V62 Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
V63 Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
V64 Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom
V65 Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
V66 Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
V67 Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
V68 Putnik teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
V69 Putnik teškog transportnog vozila povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima
V70 Putnik autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
V71 Putnik autobusa povređen u sudaru sa biciklistom
V72 Putnik autobusa povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
V73 Putnik autobusa povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
V74 Putnik autobusa povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom
V75 Putnik autobusa povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
V76 Putnik autobusa vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
V77 Putnik autobusa povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
V78 Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
V79 Putnik autobusa povređen u drugim neoznačenim saobraćajnim udesima
V80 Jahač životinje ili osoba koja se nalazi u
V81 Putnik železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi povređen u saobraćajnom udesu
V82 Putnik tramvaja povređen u saobraćajnom udesu
V83 Putnik specijalnog vozila koje su uglavnom koristi u industriji povređen u saobraćajnom udesu
V84 Putnik specijalnog vozila koje su uglavnom koristi u poljoprivredi povređen u saobraćajnom udesu
V85 Putnik vozila specijalne konstrukcije povređen u saobraćajnom udesu
V86 Putnik specijalnog vozila za sve terene ili drugog motornog vozila, namenjenog pevenstveno za korišćenje van puteva, povređen u saobraćajnom udesu
V87 Saobraćajni udes označenog tipa s tim što je način transporta žrtve nepoznat
V88 Nesaobraćajni udes označenog tipa s tim što je način transporta žrtve nepoznat
V89 Udes motornog vozila ili vozila bez motora tip vozila neoznačen
V90 Udes vozila koje je uzrokovalo davljenje ili potapanje
V91 Udes plovila koje je uzrokovalo druge povrede
V92 Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa plovila
V93 Udes na palubi plovila bez udesa plovila koji nije uzrokovao davljenje i potapanje
V94 Drugi i neoznačeni udesi pri transportu na vodi
V95 Udesi letelice sa motorom koji uzrokuje povredu putnika
V96 Udesi letelice bez motora koja uzrokuje povredu putnika
V97 Drugi označeni udesi u vazdušnom saobraćaju
W00 Pad na istom nivou na ledu i snegu
W01 Pad na istom nivou zbog okliznuća, saplitanja i posrtanja
W02 Pad sa klizaljkama za led, skijama, koturaljkama ili daskom sa točkovima
W03 Drugi padovi na istom nivou uzrokovani sudarom sa drugom osobom ili guranjem od strane druge osobe
W04 Pad u toku nošenja ili pridržavanja od strane druge osobe
W05 Pad iz invalidskih kolica
W06 Pad sa kreveta
W07 Pad sa stolice
W08 Pad sa druge vrste nameštaja
W09 Pad sa opreme na terenu za rekreaciju
W10 Pad sa stepeništa ili stepenika (i na)
W11 Pad sa merdevina (i na)
W12 Pad sa građevinske skele (i na)
W13 Pad sa zgrade ili građevine (i na)
W14 Pad sa drveta
W15 Pad sa litice
W16 Ronjenje ili skakanje u vodu koje je uzrokovalo neku drugu povredu a ne davljenje ili potapanje
W17 Drugi padovi sa jednog nivoa na drugi
W18 Drugi padovi na istom nivou
W19 Pad, neoznačen
W20 Udarac bačenim, projektovanim ili padajućim predmetom
W21 Udaranje u sportski rekvizit ili udarac sportskog rekvizita
W22 Udaranje u druge predmete ili udarac drugih predmeta
W23 Uhvaćen, prignječen ili uštinut u/ili između
W24 Kontakt sa uređajima za dizanje i prenošenje
W25 Kontakt sa razbijenim staklom
W26 Kontakt sa nožem, mačem ili bodežom
W27 Kontakt sa ručnim alatom bez motora
W29 Kontakt sa drugim motornim ručnim alatima i kućnim aparatima
W30 Kontakt sa poljoprivrednim mašinama
W31 Kontakt sa drugom i neoznačenom mašinom
W32 Opaljivanje revolvera
W33 Opaljivanje puške, sačmare i većeg vatrenog oružja
W34 Opaljivanje drugog i neoznačenog oružja
W35 Eksplozija i pucanje bojlera
W36 Eksplozija i pucanje boce sa gasom
W37 Eksplozija i pucanje gume, cevi i creva pod pritiskom
W38 Eksplozija i pucanje drugih označenih uređaja pod pritiskom
W39 Vatromet
W40 Eksplozija drugih materijala
W41 Izlaganje mlazu visokog pritiska
W42 Izlaganje buci
W43 Izlaganje vibraciji
W44 Strano telo koje je ušlo u oko ili prirodne otvore ili je prošlo kroz njih
W45 Strano telo ili predmet koji su ušli kroz kožu
W49 Izlaganje drugim i neoznačenim neživim mehaničkim silama
W50 Guranje, udar, uvrtanje, ujed ili grebanje od strane druge sobe
W51 Udaranje ili naleganje od strane druge osobe
W52 Udar, guranje ili gaženje od gomile ili gomile u pokretu (ljudskog stampeda)
W53 Ujed pacova
W54 Ujed ili udar psa
W55 Ujed ili udar drugih sisara
W56 Kontakt sa morskim životinjama
W57 Ujed ili ubod neotrovnih insekata i drugih neotrovnih artropoda
W59 Ujed ili udar drugih reptila
W60 Kontakt sa trnjem i bodljama biljaka i oštrim lišćem
W64 Izlaganje drugim i neoznačenim živim mehaničkim silama
W65 Davljenje i potapanje u toku kupanja u kadi
W66 Davljenje i potapanje posle pada u kadu
W67 Davljenje i potapanje posle boravka u bazenu za plivanje
W68 Davljenje i potapanje posle pada u bazen za plivanje
W69 Davljenje i potapanje za vreme boravka u vodi u prirodi
W70 Davljenje i potapanje posle pada u vodi
W73 Drugo označeno davljenje i potapanje
W74 Neoznačeno davljenje i potapanje
W77 Ugrožavanje disanja uzrokovano obrušavanjem, padanjem zamlje i drugih materijala
W81 Zatvoren ili zaglavljen u prostoriji sa nedovoljno kiseonika
W83 Druga označena ugrožavanja disanja
W85 Izlaganje vodovima za prenos električne energije
W86 Izlaganje drugim označenim električnim strujama
W87 Izlaganje neoznačenim električnim strujama
W88 Izlaganje jonizujućem zračenju
W89 Izlaganje za čoveka vidljivom i ultraljubičastom zračenju (pri zavarivanju)
W90 Izlaganje drugom nejonizujućem zračenju
W91 Izlaganje neoznačenom tipu zračenja
W92 Izlaganje prekomernoj toploti koji je uzrokovao čovek
W93 Izlaganje prekomernoj hladnoći koju je uzrokovao čovek
W94 Izlaganje visokom i niskom vazdušnom pritisku i izmenama vazdušnog pritiska
W99 Izlaganje drugim i neoznačenim faktorima okoline koje je uzrokovao čovek