LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


Elementi radne okoline
Grupa elemenata  
BUKA
HEMIJSKE ŠTETNOST I KOLIČINA PRAŠINE
ISPITIVANJA I MERENJA ELEKTROTEHNIČKE ZAŠTITE ELEKTRIČČNE INSTALACIJE
ISPITIVANJE I PREGLED GROMOBRANSKE INSTALACIJE
ISPITIVANKJE OPREME ZA RAD PROTIVEKSPLOZIJSKO ZAŠTIĆENU OPREMU ZA RAD
IZVRŠENJE KONTROLE STACIONARNIH SISTEMA ZA RASPRŠENU VODU I PENU
MERENJE IZDAŠNOSTI BUNARA
MIKROKLIMA
OSTALO
OSVETLJENOST
PODOVI
PROZORI
VELIČINA I VISINA
VRATA
ZAGREJAVANJE
ZIDOVI I PLAFONI