LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


Elementi radne okoline
Grupa elemenata  
BUKA
HEMIJSKE ŠTETNOST I KOLIČINA PRAŠINE
ISPITIVANJA I MERENJA ELEKTROTEHNIČKE ZAŠTITE ELEKTRIČNE INSTALACIJE
ISPITIVANJE I PREGLED GROMOBRANSKE INSTALACIJE
ISPITIVANJE KVALITETA OTPADNIH VODA
ISPITIVANJE PROTIVEKSPLOZIJSKО ZAŠTIĆENЕ OPREMЕ ZA RAD
ISPITIVANJE SIGURNOSNIH VENTILA
IZVRŠENJE KONTROLE STACIONARNIH SISTEMA ZA RASPRŠENU VODU I PENU
MERENJE IZDAŠNOSTI BUNARA
MIKROKLIMA - letnje merenje
MIKROKLIMA - zimsko merenje
OSTALO
OSVETLJENOST
PODOVI
PROZORI
VELIČINA I VISINA
VRATA
ZAGREJAVANJE
ZIDOVI I PLAFONI