LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


1. Opasnosti od klizavih, nenivelisanih, neravnih odnosno na drugi način nedovoljno bezbednih površina u okolini radnog mesta.
DETALJNE OPASNOSTI    
1.1 Na podu u radnoj okolini postoje neravne i oštećene površine, rupe, pukotine i slično
1.2 Pod u radnoj okolini je povremeno su prašnjavi i klizavi, vlažni zbog čišćenja, tečnosti, kiše, blata
1.3 Na podu postoje platforme, prelazi, podesti, spušteni nivoi ili neki drugi oblici promene nivoa poda
1.4 Na podu se nalaze razvodni kablovi i druge instalacije
1.5 Zaposleni mogu pasti ili se okliznuti zbog neodgovarajuće obuće, obzirom na uslove rada
1.6 Podne površine se ne čiste i ne održavaju na odgovarajući način
1.7 Na podu postoje prepreke i objekti, ima predmeta koji smetaju isključujući one koji se ne mogu pomeriti, a koji ometaju rad i mogu da budu potencijalno opasni
1.8 Prepreke i objekti koji se ne mogu ukloniti nisu pravilno obeleženi
1.9 Putevi unutrašnjeg transporta nisu pravilno obeleženi
1.10 Staze za pešake nisu odvojene od puteva za vozila unutrašnjeg transporta
1.11 Putevi unutrašnjeg transporta i staze za pešake nisu adekvatno osvetljeni
1.12 Postoje objekti, predmeti, mašine ili oprema koji ometaju punu vidljivost na raskrsnicama puteva za vozila unutrašnjeg transporta i puteva za pešake
1.13 Na podu ima pragova ili drugih promena na višim spratovima
1.14 Površine na radnom mestu nisu uređene tako da se zaposleni mogu nesmetano kretati pri obavljanju poslova, uzimajući u obzir svu opremu ili uređaje koji se koriste na tim površinama
1.15 Podovi u radnim prostorijama imaju opasne izbočine, rupe, nagibe klizavi su i nisu ni stabilni i čvrsti
1.16 Površine podova, zidova i tavanica u prostorijama nisu takvi da mogu da se čiste ili održavaju na potrebnom nivou higijene
1.17 Providni ili prozračni zidovi, a naročito pregradni zidovi od stakla, u prostorijama ili u blizini radnih mesta i saobraćajnih površina nisu vidno označeni i nisu izrađeni od bezbednog materijala i na tim mestima nisu zaštićeni tako da zaposleni mogu da dođu u kontakt sa njima i da pretrpe povredu u slučaju njihovog loma
1.