LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


11. Opasnosti vezane za mogućnost eksplozije na radnom mestu
DETALJNE OPASNOSTI    
11.1 U toku rada se koriste eksplozivne materije
11.2 Za eksplozivne materije ne postoji uputstvo za korišćenje na maternjem jeziku
11.3 Eksplozivne materije nisu odgovarajuće označene
11.4 Eksplozivne materije nisu skladištene na odgovarajući način
11.5 U toku rada se proizvode eksplozivne smeše
11.6 U radnom okruženju postoji prostor koji nosi rizik od eksplozije
11.7 U radnom okruženju postoji prostor sa povećanim rizikom od eksplozije, zbog povećane temperature.
11.8 Koristi se neodgovarajuća električna oprema u prostorima gde postoji opasnost od eksplozije
11.9 U prostoru sa povećanom opasnošću od eksplozije postoji izvor vatre
11.10 U prostoru sa povećanom opasnošću od eksplozije postoji izvor visoke temperature
11.11 U prostoru sa povećanom opasnošću od eksplozije postoji izvor elektrostatičkog polja
11.12 U prostorima sa povećanom opasnošću od eksplozije ne postoji sistem ventilacije ili postoji ali se prostor nedovoljno često provetrava
11.13 Prostorije sa povećanom opasnošću od eksplozije nisu posebno označene
11.14 Ne postoji kontinuirano nadgledanja koncentracija ekspozivnih materija u eksplozivnom prostoru
11.15 Zaposleni koji rade sa eksplozivnim materijama nisu obučeni za rad i informisani o opasnostima
11.16 U slučaju opasnosti, zaposlenima nije obezbeđena blagovremena i bezbedna evakuacija sa svih radnih mesta na gradilištu
11.17 U slučaju opasnosti, zaposlenima mora biti obezbeđena blagovremena i bezbedna evakuacija sa svih radnih mesta na gradilištu
11.18 Broj, raspored i veličina saobraćajnih površina i izlaza za evakuaciju u slučaju opasnosti zavise od vrste opreme za rad koja se koristi, veličine gradilišta i radnih i pomoćnih prostorija i najvećeg broja lica koji mogu biti prisutni na gradilištu
11.18 Saobraćajne površine i izlazi za evakuaciju u slučaju opasnosti moraju da budu obeleženi odgovarajućim oznakama, u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu. Oznake moraju biti postojane i postavljene na odgovarajućim mestima
11.