LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


13. Štetnosti vezane za povećani nivo buke i vibracija na radnom mestu
DETALJNE OPASNOSTI    
13.1 U toku procesa rada dolazi do stvaranja povećanog nivoa buke
13.2 Visok nivo buke se javlja kao rezultat buke iz spoljne sredine koja prodire u radne prostorije
13.3 Nivo buke u proizvodnji je toliko visok da zaposleni ne može uopšte da komunicira ili da čuje alarmne uređaje
13.4 Buka u radnom okruženju je toliko jaka da treba povisiti glas da bi se razgovaralo sa ljudima na radnom mestu
13.5 Posle izlaska sa radnog mesta zaposleni nenamerno pojačava glas kada razgovara sa ljudima
13.6 U toku rada se često ili tokom dužeg vremenskog perioda jasno osećaju vibracije
13.7 Proces rada podrazumeva korišćenje ručnih alata i opreme koja stvara vibracije
13.