LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


14. Štetnosti vezane za neadekvatno osvetljenje na radnom mestu
DETALJNE OPASNOSTI    
14.1 Osvetljenje na radnom mestu nije odgovarajuće za efikasno i bezbedno obavljanje radnih zadataka
14.2 U prostorijama za rad postoji zasenjenost što može uticati na bezbednost i efikasnost rada
14.3 U hodnicima, na stepeništu, skladištima, ne postoji adekvatno osvetljenje kako bi se uočile prepreke (kao što su rupe na podu, stepenice, klizave površine, ivice platformi, itd)
14.4 Izvori osvetljenja ili osvetljene površine mogu negativno da utiču na čulo vida zaposlenih
14.5 Zaposleni se žale na lošu vidljivost, bleštanje, lošu osvetljenost
14.6 U vidnom polju zaposlenih postoje jaki kontrasti što može uticati na njihovo čulo vida
14.7 Na radnom mestu i u radnom okruženju postoji zaslepljujuća refleksija, od poliranih sjajnih površina.
14.8 Na radnom mestu i u radnom okruženju dolazi do jakog iskrenja i vibracije svetla što vodi u vizuelni stres
14.9 Boje predmeta u radnom okruženju ne izgledaju prirodno
14.10 Boje kojima su označene opasnosti nisu prepoznatljive u veštačkom okruženju
14.11 Zaposleni primećuju treptanje svetla
14.12 Na rotirajućim delovima mašinama koristi se veštačko osvetljenje za stvaranje stroboskopskog efekta
14.13 Radna mesta, prostorije i saobraćajne površine nemaju dovoljno prirodne svetlosti,
14.14 Instalacije za osvetljavanje radnih mesta, prostorija i saobraćajnih površina nisu postavljene tako da ne predstavljaju opasnost za zaposlene koja bi se pojavila u zavisnosti od vrste osvetljenja
14.15 Radna mesta, prostorije i saobraćajne površine gde zaposleni mogu biti izloženi rizicima, u slučaju nestanka veštačkog osvetljenja, nisu opremljeni bezbednosnim osvetljenjem odgovarajuće jačine
14.16 Radna mesta nemaju dovoljno prirodne svetlosti i nisu opremljena izvorima veštačkog osvetljenja koji moraju da obezbede adekvatnu osvetljenost u cilju ostvarivanja bezbednih i zdravih uslova za rad
14.17 Radno mesto noću nije dovoljno obezbeđeno, nije odgovarajuće veštačko osvetljenje.
14.18 Koriste se prenosni izvori svetlosti koji nisu zaštićeni od mehaničkih oštećenja.
14.19 Boja veštačkog osvetljenja koja se koristi utiče na prepoznavanje oznaka za bezbednost
14.20 Ne vrši se redovno periodično ispitivanje osvetljenosti od strane ovlašćene licencirane organizacije
14.