LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


15. Štetnosti u vezi sa nepovoljnim mikroklimatskim uslovima na radnom mestu (temperatura, vlažnost i brzina strujanja vazduha, rad na otvorenom)
DETALJNE OPASNOSTI    
15.1 Temperatura u radnoj prostoriji je viša od 25°C ili niža od 18°C pri normalnoj spoljašnjoj temperaturi
15.2 U radnoj prostoriji postoji promaja
15.3 Postoji razlika u temperaturi u prostoriji između poda i visine glave od više od 4°C
15.4 Radna prostorija nema sistem za ventilaciju
15.5 U radnoj prostoriji ne postoji mogućnost efikasnog provetravanja
15.6 Delovi radne prostorije, zidovi su povremeno ili stalno vlažni
15.7 U prostoriji postoji vidljiva buđ (plesan) ili se oseća miris buđi
15.8 Rad u uslovima niske spoljne temperature
15.9 Rad u uslovima visoke spoljne temperature
15.10 Rad u uslovima elementarnih nepogoda
15.11 Zaposleni nema odgovarajuća sredstva za ličnu zaštitu pri radu na otvorenom prostoru
15.12 Na radnim mestima nisu obezbeđivane dovoljne količine svežeg vazduha, uzimajući u obzir radne metode i aktivnosti, odnosno poslove koji se obavljaju u procesu rada i fizičke napore koji se zahtevaju od zaposlenih
15.13 Kada se koristi sistem prinudnog provetravanja, sistem se ne održava u ispravnom stanju, a zaposleni su izloženi povećanoj brzini strujanja vazduha štetnoj po zdravlje. Sistem za prinudno provetravanje vazduha nije opremljen uređajem za javljanje kvara
15.14 U toku rada na radnom mestu metode rada i aktivnosti, kao i fizičko opterećenje zaposlenog nisu određeni prema temperaturi okoline
15.15 Ako se koriste uređaji za klimatizaciju ili ventilaciju, rad tih uređaja izaziva neprijatnost zaposlenima usled povećane brzine strujanja vazduha
15.16 Temperatura u prostorijama za odmor, prostorijama za zaposlene koji su na dužnosti, u sanitarnim prostorijama, prostorijama za uzimanje hrane i prostorijama za pružanje prve pomoći nije odgovarajuća u skladu sa namenom tih prostorija
15.17 Prozori, krovni prozori i staklene pregrade nisu izvedeni tako da sprečavaju prekomerno dejstvo sunčeve svetlosti na temperaturu u prostorijama, u odnosu na prirodu posla i namenu prostorija
15.