LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


16. Biološke štetnosti na radnom mestu
DETALJNE OPASNOSTI    
16.1 Postoje izvori opasnih bioloških agensa na farmi, biljke, životinje, i supstance životinjskog porekla, organska prašina, otpaci
16.2 Postoji rizik od kontakta sa opasnim biološkim agensima koji nije kontrolisan i smanjen
16.3 Ne postoji bezbedan sistem rada sa opasnim biološkim agensima
16.