LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


2. Opasnosti od sredstava unutrašnjeg transpota ili pokretnih mašina i opreme
DETALJNE OPASNOSTI    
2.1 Koriste se sredstva unutrašnjeg transporta koja nisu potpuno u ispravnom stanju
2.2 U toku rada se dešava da se transportna sredstva i oprema za dizanje tereta preoptereti preko dozvoljene granice
2.3 Na prolazima za kretanje i saobraćaja postoje prepreke
2.4 Prolazi za kretanje i saobraćaj su takvi da je vidno polje ograničeno
2.5 Transportna sredstva povremeno koriste i njima upravljaju i neovlašćena lica
2.6 Teret na transportnim sredstvima nije uvek adekvatno obezbeđen
2.7 U toku rada se dešava da vidno polje vozača bude ograničeno ogromnim ili loše složenim teretom
2.9 Saobraćajne površine i izlazi za evakuaciju u slučaju opasnosti nisu obeleženi odgovarajućim oznakama, u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu. Oznake nisu postojane i nisu postavljene na odgovarajuća mesta
2.10 Saobraćajne površine i izlazi za evakuaciju u slučaju opasnosti, kao i saobraćajne površine i vrata koja omogućavaju pristup njima, nisu oslobođeni od prepreka ne mogu se koristiti u svakom trenutku bez smetnji
2.11 Broj, raspored i veličina saobraćajnih površina i izlaza za evakuaciju u slučaju opasnosti ne odgovaraju vrsti opreme za rad koja se koristi, veličini gradilišta i radnih i pomoćnih prostorija i najvećem broju lica koji mogu biti prisutni na gradilištu
2.12 Saobraćajne površine i izlazi za evakuaciju u slučaju opasnosti koji zahtevaju osvetljenje, nemaju bezbednosno osvetljenje odgovarajućeg intenziteta u slučaju prestanka opšteg osvetljenja, odnosno prestanka snabdevanja gradilišta električnom energijom
2.13 Vozila za unutrašnji transport nisu opremljena zvučnim signalnim uređajima koji signaliziraju kretanje vozila u nazad
2.14 Rampe za utovar nisu obezbeđene tako da sprečavaju pad zaposlenih
2.15 Saobraćajne površine, uključujući stepeništa, nepokretne lestve, mesta i rampe za utovar i istovar, nisu planirani, nisu razmešteni i izrađeni tako da se obezbedi jednostavan, bezbedan i odgovarajući pristup na način da zaposleni koji rade u blizini tih saobraćajnih površina ne budu izloženi opasnostima
2.16 Dimenzije saobraćajnih površina za kretanje lica i/ili prevoz robe, uključujući i saobraćajne površine koji se koriste za utovar i istovar materijala, nisu određene na osnovu broja mogućih korisnika i vrste aktivnosti koje se obavljaju.
2.17 Saobraćajne površine nisu vidno obeležene odgovarajućim oznakama, i redovno se ne kontroliše i primereno ne održava
2.18 Između saobraćajnih površina za kretanje vozila i vrata, kapija, prelaza za lica, hodnika i stepeništa nije obezbeđena dovoljna širina prolaza
2.19 Postoje mesta kojima je pristup ograničen - opasne zone, te zone nisu opremljene napravama koje sprečavaju pristup neovlašćenim licima
2.20 Nisu preduzete odgovarajuće mere u cilju zaštite zaposlenih koji su ovlašćeni da ulaze u opasne zone
2.21 Opasne zone nisu jasno obeležene odgovarajućim oznakama
2.22 Mesta i rampe za utovar i istovar ne odgovaraju dimenzijama tereta kojim se manipuliše
2.23 Mesta i rampe za utovar i istovar nemaju najmanje jedan izlaz
2.24 Rampe za utovar i istovar nisu obezbeđne tako da se sprečava pad zaposlenih
2.25 Saobraćajne površine se koriste za kretanje vozila, a nije obezbeđeno dovoljno prostora za bezbedno kretanje i druga adekvatna zaštita za ostale korisnike
2.