LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


20. Štetnosti vezane za izloženost zaposlenih stresu, zlostavljanju ili nasilju na radnom mestu
DETALJNE OPASNOSTI    
20.1 Često je neophodno da zaposleni rade veoma brzo
20.2 Radno mesto podrazumeva previše angažovanja - posao je preobiman
20.3 Radno mesto podrazumeva učestali prekovremeni rad
20.4 Nije retka pojava da zaposleni ne mogu da završe svoje radne zadatke u definisanom vremenskom roku zbog obima i/ili složenosti zadatka
20.5 Dešava se da postoje protivurečni zahtevi za zaposlene ili su ciljevi rada nejasni zaposlenima
20.6 Zaposleni imaju malo uticaja na to kako će da urade posao
20.7 Radno mesto podrazumeva rad koji zahteva veliku koncentraciju
20.8 Radno mesto podrazumeva prekovremeni, noćni rad, pripravnost za slučaj intervencija
20.9 Radno mesto podrazumeva psihomotorno opterećenje
20.10 Radno mesto podrazumeva psihosenzorno opterećenje
20.11 Radno mesto podrazumeva odgovornost za ljude i opremu
20.12 Evidentan je nedostatak pomoći i podrške od strane kolega
20.13 Zaposleni nema mogućnost da dobije traženu stručnu pomoć kada mu je ona potrebna
20.14 Postoji nedostatak pomoći i podrške od strane rukovodstva
20.15 Zaposleni su često suočeni sa nedostatkom informacija koje su neophodne da bi izvršili svoje zadatke na zadovoljavajući način
20.16 Zaposleni su izloženi riziku od nasilja, pretnji ili vređanja kada rade sami
20.17 Zaposleni su u toku rada izloženi nasilju koje prouzrokuju druga lica (rad na šalteru, obezbeđenje i dr.)
20.18 Postoji opasnost od konfliktnih situacija na radnom mestu
20.19 Radno mesto podrazumeva rad sa strankama i/ili novcem
20.20 Radno mesto podrazumeva odgovornost u odlučivanju i zaključivanju (donošenje odluka)
20.21 Radno mesto podrazumeva povećani nivo odgovornosti za obavljanje dodeljenih poslova
20.22 Nisu obezbeđeni uslovi za rad mladih
20.23 Kavezi za čuvanje opasnih životinja nisu odgovarajući
20.24 Kavezi se ne održavaju u dobrom stanju i ne sprečavaju pristup životinjama
20.25 Nisu obezbeđene odgovarajuća mere i uputstva za rad sa životinjama
20.26 Ne postoje odgovarajuća sredstva za transport životinja
20.27 Sredstva za transport životinja nisu u dobrom stanju
20.