LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


21. Opasnosti koje nastaju zbog neadekvatne opremljenosti alatom, sredstvima i opremom
DETALJNE OPASNOSTI    
21.1 Opasnosti koje nastaju zbog neadekvatnih sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
21.2 Opasnost od povrede, jer ne postoji određeno mesto za radni alat
21.3 Opasnost zbog ne postojanja mogućnosti da se fiksira garažni ulaz da bi se izbeglo njegovo nepredviđeno zatvaranje, zbog jakog vetra dok kola ulaze ili izlaze iz nje
21.4 Opasnost zbog ne korištenja sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu i ne provođenje odgovarajućih zaštitnih mera da se spreči ili smanji izlaganje prašini i drugim sitnim česticama, tokom glačanja, bojenja, varenja
21.