LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


22. Opasnosti pri radu sa displejima i računarima
DETALJNE OPASNOSTI    
22.1 Slike na video displeju nisu dobre, nisu jasne i nisu odgovarajuće veličine
22.2 Slike na video displeju vibriraju
22.3 Korisnik ne može lako da pristupi podešavanju i kontrastima pre početka rada
22.4 Video displej ne može da se pomeri i ne može da se premesti na željeno mesto
22.5 Osnovno i lokalno osvetljenje ne omogućava zadovoljavajuće svetlo i kontrast između ekrana i podloge na video projekciji
22.6 Rastojanje između ekrana monitora i očiju nije od 50 do 80cm
22.7 Ekran nije oslobođen od refleksije koja može da poremeti vidljivost
22.8 Kućište računara nije odvojeno od monitora. Nije omogućen komforni položaj tela, ruku i šaka
22.9 Prostor za tastaturu i miša nije dovoljan za oslonac zgloba i članka korisnika
22.10 Tastatura i miš nisu u blizini jedno drugom. Nisu oni na istom nivou.
22.11 Površina tastature nije mat boje i ne sprečava refleksiju
22.12 Simboli na tastaturi se ne mogu lako prepoznati, zaposleni ne mogu dobro pročitati ukoliko se nalaze u pravilnom radnom položaju
22.13 Softver ne omogućava izvršenje radnih zadataka
22.14 Softver ne može biti podešen za početnički nivo
22.15 Softver ne obezbeđuje pomoć na maternjem jeziku
22.16 Softver ne predstavlja informacije u formi prilagođenoj korisniku
22.17 Zaposleni nemaju pomoć i stručnu podršku u slučaju problema sa softverom
22.18 Zaposleni imaju probleme sa vidom i muskulo-skeletne probleme kao posledica dugotrajnog rada sa računarima
22.