LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


23. Opasnosti pri upravljanju vozilima u drumskom saobraćaju
DETALJNE OPASNOSTI    
23.1 Koriste se transportna sredstva u neispravnom stanju
23.2 Transportna sredstva i oprema za dizanje tereta su preopterećeni
23.3 Na prolazima za kretanje i saobraćaj ima prepreka
23.4 Vidno polje u prolazima za saobraćaj i kretanje ograničeno
23.5 Transportna sredstva koriste neovlašćena lica
23.6 Teret nije adekvatno obezbeđen
23.7 Vidno polje vozača ograničeno ogromnim teretom, rastinjem, nalepnicama na šofer šajbu
23.8 Vozilo nije snabdeveno ispravnim standardnim ručnim alatom, neophodnim priborom, rezervnim delovima, priručnom apotekom i aparatom za gašenje požara i putnim nalogom
23.9 Buka u vozilu namenjenom za smeštaj putnika prelazi 80 decibela. Koncetracija ugljenmonoksida je veća od 58 mg/m³ pri temperaturi do 20° C
23.10 Vozilo za prevoz opasne materije (tečna goriva, jetke i otrovne materije i sl.) vozač, pratioc i zaposleni koji vrše utovar i istovar, nemaju odgovarajuća Uputstva, nisu obezbeđene mere bezbednosti i ne koristi se odgovarajuća sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu
23.11 Vozač pre polaska na duži put nije dobio od strane preduzeća Uputstva o osnovnim karakteristikama puta koje su bitne za bezbednost saobraćaja
23.12 Vozač je vidno u pripitom stanju, u stanju uzbuđenosti, odnosno premorenosti
23.13 Vozač u korpi za prevoz tereta prevozi ljude
23.14 Nije pravilno prikačena prikolica na motorno vozilo
23.15 Prikačanjem poluprikolice za motorno vozilo vozač nije utvrdio ispravnost sedlastog uređaja za spajanje, a poluprikolicu nije zakačio ručnom kočnicom
23.16 Vozač nije prisutan ili sedi u kabini pri utovaru robe (tereta)
23.17 Vozač postavio vozilo na kosinu veću od 5° bez podmetača
23.18 Vrata na vozilu (kabini) neispravna, teško se zatvaraju, otvaraju ili se otvaraju u toku vožnje
23.19 Postoje akcidenti (nesreće nezgode) koji nisu istraženi da bi se sprečilo ponavljanje istovetnog akcidenta
23.20 Postoje zaposleni koji nisu prošli obuku i trening za svoja radna mesta
23.21 Ne postoji sigurnosna oprema, na primer preventivna sigurnosna oprema na vozilima i ne proverava često
23.22 Postoje zaposleni koji nemaju dovoljno vremena da svoje zadatke obave na bezbedan način
23.23 Nedostaju uputstva na srpskom za vozila, koja se tiču pravilne upotrebe, održavanja itd.
23.24 Postoje vozila koja se ne održavaju u skladu sa uputstvima proizvođača
23.25 Postoje radni prostori (unutrašnjost vozila) koji nisu čisti i uredni
23.26 Radni uslovi takvi da postoji opasnost od padova, npr. zbog objekata na podu vozila, neravnog poda ili klizavih gazišta
23.27 Postoje, poligoni za vožnju, unutar prostora kompanije, koji nisu obeleženi
23.28 Postoje situacije u kojima zaposleni prave nezgodne okrete ili zamah telom
23.29 Postoji nedostatak opreme za podizanje tereta težeg od 11 kg ili neprikladno vučenje, guranje ili podizanje
23.30 Postoje prostori u kompaniji gde zaposleni mogu da padnu preko stvari ili da se udare npr. alatkama, delovima zgrade ili otpadom
23.31 Temperatura u radnim prostorijama (unutrašnjosti vozila) je viša od 25 ili niža od 18° C na normalnoj spoljašnjoj temperaturi i nema klima uređaja
23.32 U vozilu je vazduh izuzetno suv
23.33 Postoji protok hladnog vazduha ili hladnog zračenja
23.34 Na površinama često ima prašine
23.35 Ne sprovodi se temeljno čišćenje, u unutrašnjosti vozila ima smeća
23.36 Postoji prisutnost neprijatanog mirisa iz motora ili okoline
23.37 Postoji problem sa duvanskim dimom, u vozilu se puši
23.38 U unutrašnjem prostoru vozila je mnogo zagušljivo
23.39 Radno mesto nedovoljno osvetljeno, komandna tabla, pokazivači nisu dobro osvetljeni
23.40 Postoji odsjaj od osvetljenja ili prozora
23.41 Iz vozila nema dovoljno pregleda na spoljašnje okruženje
23.42 Postoje delovi koji odzvanjaju i ometaju koncetraciju vozača
23.43 Postoje momenti u kojima se zbog povećane buke i vibracija teško razume govor kada govori nekoliko ljudi
23.44 Postoje instalacije koje stvaraju buku koja se meša sa normalnim razgovorom
23.45 Postoji uznemirujuća buka koju stvaraju ljudi, mašine ili instalacije
23.46 Postoji buka spolja koja smeta
23.47 Vozači rade u neudobnim položajima
23.48 Vozači voze nagnuti unazad ili napred ili sa unazad savijenim vratom
23.49 Rad vozača uključuje i velika protezanja
23.50 Vozači rade u istom položaju duže vreme
23.51 Prostor na radnom mestu vozača je skučen
23.52 Teško je podesiti sedišta u odgovarajući položaj
23.53 Često je potrebno da vozači rade prekovremeno
23.54 Opasnosti od mogućnosti povređivanja usled sudara vozila GSP ili havarije zbog izbijanja požara ili eksplozije
23.55 Svi putnici GSP ne mogu bezbedno da uđu u prevozno sredstvo kako bi na vreme stigli na posao
23.56 Prelaz za pešake nije pregledan i nije regulisan signalizacijom, a frekvencuja saobraćaja je veoma velika
23.57 Nema organizovanog prevoza pa se mora koristiti više sredstava prevoza
23.58 Stajalište (stanica GSP - a) je udaljena od radnog mesta
23.59 Ne postoje posebno zaduženi vozači za upravljanje putničkim vozilima
23.