LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


24. Opasnosti pri popravci automobila
DETALJNE OPASNOSTI    
24.1 Površine podova se redovno ne čiste
24.2 Zaposleni su obavezni da čiste radno mesto
24.3 Površine podova su ofarbane ne otpornim bojama na materije koje se koriste (gas, ulje, benzin, dizel)
24.4 Ulje koje se koristi ne čuva se u odogvarajućim kontejnerima
24.5 Stepenice nisu izrađene od neklizajućeg materijala
24.6 Zaposleni ne nose neklizajuće cipele
24.7 Ne postoje ograde na slobodnim krajevima platformi
24.8 Zaposleni nisu upozoreni da ne staju na cilindre za testiranje kočnica (nema vidljivog, istaknutog upozorenja)
24.9 Zaposleni nisu upozoreni da ne stoje ispod podignutog vozila (nema vidljivog, istaknutog upozorenja)
24.10 Kanal za pregled vozila nije bezbedno prekriven posle rada
24.11 Kanal za pregled nije odgovarajuće označen ili ograđen da se spreči pad ljudi u njega
24.12 Neki zaposleni rade u ograničenom i tesnom prostoru
24.13 Akustični i drugi signali nisu prepoznatljivi u tesnim prostorima (npr. merni instrumenti)
24.14 Ne postoji određeno mesto za radni alat
24.15 Na podu nije označen put za vozila za ulaz u servisnu stanicu
24.16 Ne postoje uputstva za dolazak i odlazak vozila na i sa kanala za pregled
24.17 Nisu uvedene mere da se izbegne opasnost tokom rada na školjki vozila (varenje, farbanje, glačanje)
24.18 Nisu definisana pravila o bezbednom radu spajanja delova (varenje, mašinski radovi)
24.19 Nisu definisana pravila o bezbednom radu sa rezervoarima benzina
24.20 Nisu definisane bezbedne radnje ili mere za dizanje automobila, da bi se izbeglo padanje delova od automobila
24.21 Ne postoje zaštitne ograde da bi se izbegao kontakt zaposlenih sa rotirajućim delovima, tokom balansiranja točkova
24.22 Nisu uvedene mere da bi se izbeglo da zaposleni bude zakačen rotirajućim delovima, prilikom restartovanja
24.23 Ne postoji mogućnost da se fiksira garažni ulaz da bi se izbeglo njegovo nepredviđeno zatvaranje, zbog jakog vetra dok kola ulaze ili izlaze iz nje
24.24 Ne postoje organizacione i tehničke mere da se izbegne vatra i toplota kada npr. se vozilo nalazi u prostoriji za sušenje farbe
24.25 Ne postoje uputstva za izbegavanje vatre u prostorijama gde su skladišteni akumulatori
24.26 Ne sprovode se mere da se izbegne eksplozija kada se akumulatori pune
24.27 Nisu na snazi mere zaštite električne opreme od vode
24.28 Ne koriste se odgovarajuće zaštitne mere da se spreči ili smanji izlaganje prašini i drugim sitnim česticama, tokom glačanja, bojenja, varenja
24.29 Osvetljenje u kanalima za pregled nije odgovarajuće za obavljanje vizuelnih poslova
24.30 Temperatura u servisnoj stanici nije odgovarajuća za rad tokom zime i leta
24.31 Nema dovoljno ventilacije za rad u kanalu za pregled, varenje, glačanje, nema odsisni cevi za izduvne gasove
24.32 Zaposleni nemaju odgovarajuće sposobnosti i znanja za obavljanje posla
24.33 Za vreme opravke i snabdevanja vozila gorivom vozilo nije van pogona
24.34 Za vreme opravke i snabdevanja vozila gorivom i mazivom na upravljač nije stavljena tablica sa natpisom "Ne puštaj motor u pogon - ljudi rade"
24.35 Za vreme podizanja vozila pomoću dizalice, na dizalici nije postavljen natpis "Ne diraj - pod vozilom su ljudi"
24.36 Za vreme opravke vozila pri čemu se skidaju točkovi, kod osovina ispod skinutih točkova nisu postavljeni nogari (stalci), a pod neskinutim točkovima nisu postavljeni podmetači
24.