LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


25. Opasnosti u poljoprivredi
DETALJNE OPASNOSTI    
25.1 Zaposleni nisu osposobljeni da bezbedno rukuju mašinama i opremom koju koriste
25.2 Zaštitne naprave i uređaji na mašinama i opremi nisu u dobrom stanju
25.3 Postoje nezavisni načini za sprečavanje pada podignute opreme i oni se ne nalaze u dobrom stanju
25.4 Nije obezbeđen bezbedan način zamene traktorskih točkova
25.5 Kružna testera za rad sa drvetom ne poseduje zaštitnu napravu, ne koristi se pomoćni pribor za guranje drveta i ne postoji zaštita od povratnog udara
25.6 Oprema za varenje u nije u skladu sa svim zahtevima za bezbedan rad i redovno se ne održava
25.7 Prilikom rada sa lančanom testerom ne koriste se odogovarajuća sredstva i oprema za ličnu zaštitu (zaštitne pantalone, čizme, rukavice i maske sa zaštitom za oči i uši
25.8 Nisu na raspolaganju praktična uputstva za bezbedan rad
25.9 Pregled oprema za rad se ne vrši redovno
25.10 Rukovaoci vozilima, traktorima, kolicima i nosačima teleskopskih materijala nisu osposobljeni i sertifikovani za bezbedno rukovanje mašinama koje koriste
25.11 Traktori, dizalice i teleskopski držači i njihovi dodaci nisu redovno pregledani od strane nadležnih institucija
25.12 Radni prostor nije organizovan za bezbedno kretanje vozila
25.13 Servisiranje kočionog sistema na traktoru ne vrši se redovno
25.14 Kočnice prikolica nisu funkcionalne i njima se ne može rukovati iz sedišta traktora
25.15 Nema redovne provere nosivosti na prevoznim sredstvima i sistemu za utovar
25.16 Nisu postavljeni sigurnosni pojasevi za slučaj da se mašina ili vozilo prevrne
25.17 Stari traktori nisu opremljeni sa kabinama
25.18 Nije izvršena provera čvrstoće kabine vozila i zaštite od rđanja?
25.19 Kočioni i sistem za signalizaciju na vozilima ne funkcionišu
25.20 Ne postoje bočna ogledala na samohodnim vozilima
25.21 Nije obozbeđen bezbedan način rada u neposrednoj blizini električnih linija
25.22 Ne postoji bezbedan način rada na visini, zgradi, mašini, opremi, rezervoaru
25.23 Merdevine nisu odgovarajuće za težak rad i nisu pravolno skladištene kada nisu u upotrebi
25.24 Nisu preduzete mere da se obezbedi stabilnost lestvi kada se one koriste za rad na visini
25.25 Nije obezbeđena zamena za lestve za pristup i rad na visini
25.26 Bale stogova nisu bezbedno postavljene, naslagane ili su razvezane
25.27 Pesticidi nisu pravilno skladišteni
25.28 Zaposleni koji rade sa pesticidima nisu osposobljeni za bezbedan i zdrav rad
25.29 Nije izvršena procena rizika od pesticida za zdravlje zaposlenih i drugih ljudi i/ili nije je sprovedena kontrola te procene
25.30 Prilikom rada sa pesticidima ne koriste se odgovarajuća sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu
25.31 Pesticidi se koriste način koji nije bezbedan po okruženje
25.32 Nije sprečen pristup deci opasnim mestima gde se obavlja radna aktivnost, stazama za pokretna vozila, visini, skladištima tečnosti, opasnim životinjama, itd.
25.33 Nije minimializovan rizik da deca izazovu vatru
25.34 Deca nisu upoznata sa opasnostima
25.35 Nisu obezbeđeni uslovi za rad mladih
25.36 Kavezi za čuvanje opasnih životinja nisu odgovarajući
25.37 Kavezi se ne održavaju u dobrom stanju i ne sprečavaju pristup životinjama
25.38 Nisu obezbeđene odgovarajuća mere i uputstva za rad sa životinjama
25.39 Ne postoje odgovarajuća sredstva za transport životinja i/ili nisu u dobrom stanju
25.40 Postoje izvori opasnih bioloških agensa kao što su: biljke, životinje, i supstance životinjskog porekla, organska prašina, otpaci
25.41 Rizik od kontakta sa opasnim biološkim agensima nije kontrolisan i smanjen
25.42 Sistem rada sa opasnim biološkim agensima nije bezbedan
25.43 Skladišni prostor nije odgovarajuće ograđen, ograde nisu u dobrom stanju
25.44 Ne postoje poklopci za podzemna skladišta i rezervoare i nisu u dobrom stanju
25.45 Nisu instalirane odgovarajuće prepreke na teretnim rampama
25.46 Ne postoje znaci upozorenja ili nisu u dobrom stanju
25.47 Ne postoji bezbedan način rada sa suvim materijama (zrnevlje, pesak)
25.48 Nije sprečen pristup skladištu zrnastih materija
25.49 Postoje mesa gde biogas može da se stvori i akumulira (skladišta, zatvorena mesta za životinje, otpadi)
25.50 Nije sprečen pristup mestima gde se može stvoriti ili akumulirati biogas
25.51 Ne primenjuju se mere zaštite od požara
25.52 Nije obezbeđen bezbedan način rada na opasnim mestima gde se stvara ili akumulira biogas
25.53 Zaposleni nisu zaštićeni od izlaganja visokoj temperaturi, direktnoj sunčevoj radijaciji, niskoj temperaturi, kiši i jakom vetru
25.54 Ne koristi se kardanskog vratila koje je propisao proizvodjač i koja su opremljena propisnim zaštitnim napravama
25.55 Zaštitna cev, zaštitni levak kardanskog vratila, zaštita priključnog vratila i na uređaju nisu postavljeni u ispravnom stanju
25.56 Kod kardanskog vratila nisu propisana prekrivanja cevi pri transportu i radu
25.57 Priključivanje i otkačinjanje kardanskog vratila vrši se a nije isključeno priključno vratilo, nije isključen motor i nije izvađen ključ za paljenje
25.58 Montaža se vrši ne pravilno, nije obezbeđeno kardansko vratilo
25.59 Pre uključivanja priključnog vratila ne slažu se odabrani broj obrtaja priključnog vratila traktora sa dozvoljenim brojem obrtaja priključnog vratila uređaja
25.60 Nepažljivo se vrši zakačinjanje traktora i rasipač đubriva
25.61 Pri korišćenju priključnog vratila, ne vodi se računa o broju obrtaja koji zavisi od brzine vožnje i pravca kretanja
25.62 U području opasnosti od zahvatanja priključnim vratilom nalazi ne zaštićeno lice
25.63 Priključno vratilo se uključuje pri isključenom motoru
25.64 U području priključnog ili kardanskog vratila koje se okreće zadržavaju se lica koja nisu upoznata sa opasnostima od rotocionih predmeta
25.65 Priključno vratilo se ne isključuje kada nastanu veliki radni uglovi i pri zatvorenim propusnim otvorima
25.66 Za vreme dok se uređaj nije potpuno zaustavio na njemu operater radi i približava se u neposrednu udaljenost uređaju
25.67 Čišćenje, podmazivanje i podešavanje uređaja sa pogonom priključnog vratila ili kardanskog vratila obavlja se a vratilo nije isključenom priključno
25.68 Otkačeno kardansko vratilo ne odlaže se na predviđeni držač
25.69 Nakon otkačinjanja kardanskog vratila zaštitni omotač ne postavlja se na okrajak priključnog vratila
25.70 Ne otklanjaju se štete odmah kada nastanu, a pre nego što se počne raditi sa uređajem
25.70 Ne otklanjaju se štete odmah kada nastanu, a pre nego što se počne raditi sa uređajem
25.