LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


27. Opasnosti u industriji plastike
DETALJNE OPASNOSTI    
27.1 Zaposleni ne koriste propisana sredstva za ličnu zaštitu
27.2 Postoje akcidenti koji nisu ispitani, čime nije eliminisana mogućnost njihovog ponavljanja
27.3 Svi zaposleni nisu obučeni za bezbedan i zdrav rad
27.4 U procesu proizvodnje koriste se lična zaštitna oprema i sredstva koja nisu odgovarajuće pouzdanosti
27.5 Nije retka pojava da zaposleni ne mogu da završe svoje radne zadatke u definisanom vremenskom roku zbog obima i/ili složenosti zadatka
27.6 Postoji mogućnost da zaposleni mogu nenamerno uključiti mašinu
27.7 U procesu proizvodnje koriste se mašine sa pokretnim delovima (prese, brusilice, itd.) koje ne poseduju zaštitne zaslone mrežice i slično
27.8 U procesu proizvodnje postoje mesta na kojima nema sigurnosnih prolaza i prilaza i postoji mogućnost da zaposleni bude priklješten i/ili udaren (npr. u slučajevima curenja ili izlivanja iz mašina)
27.9 Prekidač
27.10 Uputstva za pravilnu upotrebu i održavanje ne postoje, ili nisu na srpskom jeziku
27.11 Postoje mašine koje se ne održavaju u skladu sa uputstvima proizvođača
27.12 Redovni pregledi sredstava i opreme za rad ne vrše se u zakonom propisanim rokovima
27.13 Zaposleni prilikom procesa rada koriste oštre alate i predmete (noževi i slično) rukuju neoprezno i nemarno
27.14 Uputstva za alate i pomoćnu opremu ne postoje i/ili nisu na srpskom jeziku
27.15 Alati i oprema se ne održavaju u skladu sa uputstvima proizvođača
27.16 Materijali, sirovine, alati i otpadni materijal nisu adekvatno složeni i zaštićeni
27.17 Na podu postoje pragovi, neravnine ili predmeti koji mogu dovesti do saplitanja i padova
27.18 Postoji opasnost da zaposleni budu udareni, zgnječeni i priklješteni od pokretnih delova i mašina (kranovi, kamioni i slično)
27.19 Putni prolazi i putevi u radnom prostoru nisu adekvatno obeleženi
27.20 Zaposleni tokom procesa rada čine neodgovarajuće i neprijatne pokrete, okrete i uvrtanja tela
27.21 Oprema za podizanje, guranje i vučenje tereta ne postoji
27.22 Podovi u radnoj okolini povremeno su prašnjavi i klizavi, vlažni zbog čišćenja, tečnosti, kiše, blata
27.23 Zaposleni tokom procesa rada prolaze ispod objekata adekvatno poduprti i obezbeđeni od padova
27.24 Zaposleni rade sa opasnim hemikalijama (obeleženim narandžastim upozoravajućim simbolima) na nepažljiv način
27.25 Poslodavac ne preduzima mere da utvrdi koje od opasnih hemikalija koje se koriste u proizvodnji (na primer abrazivna sredstva, sredstva za odmašćivanje koja sadrže organsko solventne rastvarače, itd.), i da se ista zamene manje opasnim materijama
27.26 Zaposleni rade sa opasnim hemikalijama iako uputstva za pravilnu upotrebi i rukovanje nisu vidno istaknuta
27.27 Aspiratori (ekstraktori) su neodgovarajuće postavljeni, daleko su od mesta rada i hemikalija koje zagađuju vazduh isparenjima, prašinom, itd.
27.28 Ne postoji ventilacija za otklanjanje zagađenja, isparenja i prašine
27.29 Zaposleni češće rade sa hemikalijama u oblicima spreja, praha koji bitno povećavaju zdravstvene rizike u odnosu na hemikalije koje su u tečnom stanju ili granulama
27.30 Postoje zaposleni koji rade sa rizičnim hemikalijama, a nisu upoznati sa rizicima koje takav rad nosi.
27.31 Zaposleni ne koriste lična zaštitna sredstva
27.32 Teški tereti se ručno podižu
27.33 Zaposleni tokom rada često podižu teške terete
27.34 Zaposleni terete podižu u neprijatnim položajima (udaljeni od tela, iznad ramena, ispod nivoa kolena i slično).
27.35 Zaposleni je u stalnim jednoličnim ponavljajućim pokretima tokom većeg dela radnog vremena
27.36 Jednolični i ponavljajući potezi se odvijaju u vremenskom ograničenju ili velikom brzinom
27.37 Zaposleni rade u neprijatnim položajima (stešnjeni, zgrčeni, sa rukama iznad nivoa ramena i slično)
27.38 Zaposleni je često povijenih leđa ili vrata
27.39 Zaposleni je tokom rada duže vremenske periode u istom položaju
27.40 Radni prostor za zaposlenog je stešnjen
27.41 Zaposleni su izloženi velikoj buci (moraju da viču pri komunikaciji sa osobama udaljenim do 1m od njih)
27.42 Izvori buke ne mogu biti tiši niti se izmestiti u drugu prostoriju
27.43 Zaštitnici od buke ne postoje
27.44 Poslodavac zanemaruje nabavku mašina sa smanjenim nivoom buke
27.45 Mlađi od 18 godina rade sa opasnim hemikalijama ili u njihovoj blizini
27.46 Mlađi od 18 godina rade u blizini ili sa mašinama koje su izvor opasnosti
27.47 Mlađi od 18 godina vrše podizanje tereta težih od 14 kilograma
27.48 Zaposleni imaju mali uticaj na način obavljanja procesa rada
27.49 Ne postoji pomoć i saradnja sa kolegama
27.50 Ne postoji pomoć i saradnja sa predpostavljenim
27.51 Zaposleni često rade u smenama
27.52 Radni uslovi doprinose čestom odsustvovanju sa posla zbog bolesti
27.