LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


28. Opasnosti pri upravljanju plovnim objektima u rečnom saobraćaju
DETALJNE OPASNOSTI    
28.7 Zaposleni određen za davanje signala (signalist, mašinist) dizaličaru (vinčmanu) i lučkim zaposlenima, za vreme dizanja, prenošenja i spuštanja tereta dizalicom vrši istovremeno i neki drugi posao
28.8 Zaposleni samovoljno uklanjaju i premeštaju zaštitne ograde, platforme, stepenice, naprave ili druga sredstva za zaštitu, postavljena radi osiguranja zaposlenih od povreda pri radu
28.9 Zaštitna sredstva, uklonjena uz prethodnu saglasnost neposrednog rukovodioca, nisu vraćena na svoja mesta čim je prestala potreba za njihovim uklanjanjem
28.10 Podešavanje pritiska u vazdušnim i hidrauličnim instalacijama vrši neovlašćeno i nestručno lice sa neodgovarajućim instrumentima
28.11 Ukrcavanje i iskrcavanje punih boca sa komprimiranim gasovima vrše se dizalicom u za to neopremljenim sanducima ili čeličnim mrežama
28.12 Električna pumpa za vodu se spušta i diže iz vode pomoću njenog napojnog električnog kabla
28.13 Sudovi pod pritiskom nemaju ventil sigurnosti i manometar
28.14 Spajanje cevi i creva za protok tečnosti i gasa, na mašinama ili gasnim bocama ne vrše se na propisan način i odgovarajućim stegama
28.15 Sudovi pod pritiskom podležu atestiranju, a nisu atestirana u predviđenom roku
28.16 Dizalicom na plovnom objektu rukuju Zaposleni koji nisu zdravstveno sposobni i stručno osposobljeni za bezbedan rad
28.17 Sajle, kuke, lanci i uređaji za dizanje nisu ispravni, nisu atestirani i označeni žigom ili tablicom sa dozvoljenom nosivošću
28.18 Pri opravci utovarnih korpi ili drugih sredstava rada koji su podignuti u vis, ispod njih nisu postavljeni propisani podmetači
28.19 Za vreme rada zaposlenih na brodu, prolazi do radnih mesta, brodska skladišta nisu osvetljeni odgovarajućom svetlošću jačine ne manjom od 150 luksa
28.20 Na brodu nema osposobljenih za ukazivanje stručne prve pomoći povređenom
28.21 Na brodu nema sandučeta (nije kompletan) za ukazivanje prve pomoći povređenom
28.22 Na prolazima se nalaze uređaji za lučko - transportni rad, naprave za privezivanje brodova i uređaji za osiguranje ljudi i tereta pri radu
28.23 Putevi, prolazi na brodu i luci su zatrpani otpadnim i drugim sličnim materijalom i na njima ima udubljenja
28.24 Za silaženje u skladišta na brodu niže od 1,50 m od nivoa palube, lestvice za spuštanje u brodska skladišta koriste se pokretne lestvice koje nisu čvrste (drvene ili od gvožđa), nisu osigurane kukama na gornjem kraju ili drugim zaštitnim napravama protiv klizanja - na donjem kraju
28.25 Za silaženje u skladište plovnog objekta unutrašnje plovidbe, stepenice za spuštanje u skladišta nisu širine 1,20 m, i nisu osigurane od pomeranja i imaju nagib veći od 65°
28.26 Na delu obale, luke koji služi isključivo za lučko transportni rad ugrađena je kamena ili betonska stepeništa
28.27 Zaposleni u Luci i na brodu ne koristite propisane zaštitne naprave, sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu, i ne pridržavaju se svih mera bezbednosti i zdravlja na radu kao i uputstava koji se odnose na sprečavanje nesrećnih slučajeva ili na opštu bezbednost zaposlenih u radnoj okolini
28.