LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


3. Opasnosti od pokretnih delova mašina ili opreme
DETALJNE OPASNOSTI    
3.1 Na mašini postoje potencijalno opasni pokretni delovi koji nisu adekvatno obezbeđeni
3.2 Postoje zaštitne naprave na pokretnim delovima mašina ali one ne štite u potpunosti zaposlenog od povrede (šake, ruke)
3.3 Zaštitne naprave na mašinama nisu dobro osigurane tako da ih zaposleni može sa lakoćom skinuti
3.4 Postoji mogućnost da upadne neki predmet između pokretnih delova mašine
3.5 Zaštitne naprave na mašinama otežavaju rad
3.6 Mašina se ne može podmazati dok se sa nje ne skinu zaštitne naprave
3.7 Zaštitna naprava na mašini se može ukloniti i dok mašina radi
3.8 Na mašini postoje neobezbeđeni zupčanici, kaišnici, zamajci itd
3.9 Na mašini postoji neobezbeđeni prenosnici kretanja - kaiševi ili lanci
3.10 Zaposlenom koji radi na mašini nisu lako dostupne komande za upravljanje mašinom a posebno za njeno uključivanje i isključivanje
3.11 Na mašini postoje komande koje služe za više od jednog operatera
3.12 Mašina nema STOP prekidač za hitno zaustavljanje
3.