LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


30. Opasnosti u pomoćnim prostorijama i prva pomoć
DETALJNE OPASNOSTI    
30.1 Poslodavac nije obezbedio pružanje prve pomoći, nije osposobio odgovarajući broj zaposlenih koji će uvek biti na raspolaganju za pružanje prve pomoći. Nije obezbedio prevoz zaposlenih, u slučaju povrede ili iznenadnog oboljenja, radi obezbeđivanja lečenja
30.2 Poslodavac nije obezbedio ni jednu prostoriju za pružanje prve pomoći, što je to zbog obima i vrste poslova potrebno
30.3 Prostorije za pružanje prve pomoći nisu opremljene neophodnom opremom za pružanje prve pomoći i nisu pristupačne za manipulaciju nosilima. Prostorije nisu obeležene odgovarajućim oznakama
30.4 Oprema za pružanje prve pomoći nije dostupna i pristupačna na svim mestima gde uslovi rada to zahtevaju i nisu obeležena u skladu sa propisima. Adresa i broj telefona najbliže službe hitne pomoći nisu istaknuti na vidnom mestu
30.5 Adekvatne garderobe i garderobni ormani nisu obezbeđeni za zaposlene koji koriste radna odela i uniforme ukoliko se zbog zdravstvenih ili drugih razloga ne može očekivati da se presvlače u drugim prostorijama. Garderobe nemaju pristupačne, dovoljnog kapaciteta i da imaju mesta za sedenje
30.6 Garderobe nemaju dovoljno velike i, kada je potrebno, ne može se omogućiti svakom zaposlenom da može da osuši mokru radnu odeću i da odloži i zaključa svoju ličnu odeću i stvari. Kada okolnosti to zahtevaju (npr. opasne materije, vlaga, nečistoća i sl.) nisu obezbeđeni uslovi u kojima se radna odeća čuva na mestu odvojeno od lične odeće i stvari
30.7 Nisu obezbeđene odvojene garderobe i odvojeno korišćenje garderoba za muškarce i žene
30.8 Nisu obezbeđene garderobe za svakog zaposlenog i nije obezbeđen prostor u kojem može da zaključa svoju ličnu odeću i stvari
30.9 Za zaposlene nije obezbeđen dovoljan broj odgovarajućih tuševa, ako to zahteva priroda posla ili iz zdravstvenih razloga. Nisu obezbeđeni odvojeni tuševi i odvojeno korišćenje tuševa za muškarce i žene
30.10 Kupatila sa tuševima nisu dovoljno velika kako bi svaki zaposleni mogao da se opere bez ograničenja u pogledu uslova ili odgovarajućih higijenskih standarda. Tuševi nemaju toplu i hladnu tekuću vodu
30.11 Nisu obezbeđeni tuševi u blizini radnih mesta i garderoba i nije obezbeđen dovoljan broj umivaonika sa tekućom vodom (toplom vodom ako je potrebno). Neophodno je obezbediti odvojene umivaonike ili odvojeno korišćenje umivaonika za muškarce i žene, ukoliko to zahtevaju razlozi za privatnost
30.12 Prostorije sa tuševima ili umivaonicima odvojene od garderoba
30.13 U blizini radnih mesta, radnih prostorija, prostorija za odmor, garderoba i prostorija sa tuševima, nisu obezbeđene posebne prostorije sa odgovarajućim brojem toaleta i umivaonika. Nisu obezbeđeni odvojeni toaleti i odvojeno korišćenje toaleta za muškarce i žene
30.14 U blizini radnih mesta, radnih prostorija, prostorija za odmor, garderoba i prostorija sa tuševima, nisu obezbeđene posebne prostorije sa odgovarajućim brojem toaleta i umivaonika. Nisu obezbeđeni odvojeni toaleti i odvojeno korišćenje toaleta za muškarce i žene
30.15 U cilju obezbeđivanja bezbednosti i zdravlja, a naročito u odnosu na vrstu poslova, broj zaposlenih ili udaljenost gradilišta od mesta boravka zaposlenih, zaposlenima nisu obezbeđene pristupačne prostorije za odmor i/ili smeštaj
30.16 Prostorije za odmor i/ili smeštaj nisu dovoljno velike i opremljene odgovarajućim brojem stolova i sedišta sa naslonom za dovoljan broj zaposlenih
30.17 Ne postoje posebne prostorije za odmor, nisu obezbeđeni drugi prostor gde će zaposleni moći da budu za vreme odmora
30.18 Stalne prostorije koriste se za smeštaj, a nemaju zadovoljavajuće garderobe, tuševe, toalete, prostoriju za odmor i prostoriju za korišćenje slobodnog vremena
30.19 Stalne prostorije nisu opremljene, uzimajući u obzir broj zaposlenih, krevetima, ormanima, stolovima i sedištima sa naslonom, nisu uređene a potrebne su odvojene prostorije za muškarce i žene
30.20 U prostorijama za odmor i/ili smeštaj nisu sprovedene odgovarajuće mere kako bi se zaštitili nepušači od štetnog uticaja duvanskog dima. Prostorije za odmor i/ili smeštaj pušača nisu odvojene
30.