LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


32. Opasnosti pri radu u restoranima, kafićima, barovima i kuhnjama
DETALJNE OPASNOSTI    
32.1 Nije ispitana nezgoda da bi se sprečilo njeno ponavljanje
32.2 Zaposleni nisu obučeni za bezbedno obavljanje svojih poslova
32.3 Materijali, otpaci i sl. su u stanju nereda
32.4 Radne sredine nisu čiste i uredne
32.5 Radni uslovi zaposlenih su takvi da su izloženi riziku od pada zbog predmeta na podu ili neravnog poda
32.6 Uređenje prilaza između prostora gde se vrši usluživanje i kuhinje je loše organizovano, tako da postoji rizik od sudaranja zaposlenih
32.7 Zaposleni prave neprikladne pokrete ili okrete tela
32.8 Nedostatak opreme za podizanje tereta preko 11 kg ili dolazi do nepropisnog dizanja, vučenja ili guranja
32.9 Postoje klizavi podovi ili staze koje su posledica prolivanja
32.10 Postoji rizik od požara ili eksplozije zbog obavljanja poslova sa otvorenim plamenom
32.11 Zaposleni mogu doći u kontakt sa električnom strujom koja može dovesti do električnog šoka, npr. u slučajevima kratkog spoja
32.12 Grnčarija je smeštena tako visoko da postoji rizik da se sruši na zaposlene dok je spuštaju.
32.13 Postoje vrući objekti u takvom stanju da su zaposleni izloženi opekotina ili oparotinama
32.14 Temperatura je u radnom prostoru veća od 25° ili niža od 18° pri normalnim spoljašnjim temperaturama
32.15 U radnom prostoru dolazi do promaje
32.16 U radnom prostoru dolazi do protoka hladnog vazduha ili zračenja
32.17 Postoje izlizani tepisi ili neravne zidne površine u zgradi
32.18 Nema istaknuto upozorenje o zabrani pušenja u zatvorenim prostorima, dim cigareta izaziva nelagodnost
32.19 U raspoloživom prostoru ima toliko ljudi da vazduh postaje zagušljiv
32.20 Voda prolazi kroz krovove, zidove ili plafone
32.21 Vidljiva je buđ i vlaga
32.22 Nedovoljno je svetla u radnoj sredini
32.23 Svetlo blješti kroz prozore
32.24 Površina svih prozora je manja od 10% površine poda
32.25 Postoji nedostatak pogleda iz radne prostorije prema spoljašnjoj okolini
32.26 Postoje prostorije u kojima nastaje eho
32.27 Postoje prostorije u kojima je teško razumeti govor kada nekoliko ljudi razgovara
32.28 Teški predmeti ili teret podižu se ručno
32.29 Teški predmeti ili teret prenose ručno sa jednog mesta na drugo
32.30 U toku radnog dana podiže se više puta teret čija je težina preko 3 kg
32.31 Diže se teret u nezgodnom radnom položaju npr. daleko od tela, iznad visine ramena ili ispod visine kolena
32.32 Oprema za posluživanje (kao što su kolica za posluživanje) vuče ili se gura
32.33 Pod je neravan, pod nagibom, mekan ili gladak
32.34 Vučenje ili guranje obavlja se u nezgodnom položaju
32.35 Zaposleni imaju osećaj da su stvari koje se vuku ili guraju teške
32.36 Oprema i sredstva rada su neispravna jer se nedovoljno održavaju
32.37 Oprema je takvog oblika da je položaj u kome se radi na njoj nezgodan
32.38 Zaposleni rade u nezgodnim položajima
32.39 Zaposleni rade savijenih leđa ili napred savijenog vrata
32.40 Rad zaposlenih podrazumeva prelazak velike razdaljine
32.41 Zaposleni rade u istom položaju duže vreme
32.42 Radni prostor je skučen
32.43 Zaposleni rade veoma brzo
32.44 Zaposleni često rade prekovremeno
32.45 Zaposleni se na radnom mestu sreću sa emotivno stresnim situacijama
32.46 Rad zaposlenog zahteva da sakrije svoje emocije
32.47 Često dolazi do konfliktnih zahteva prema zaposlenima
32.48 Radni ciljevi su nejasni zaposlenima
32.49 Zaposleni imaju malo uticaja nad većim delom svoga posla
32.50 Zaposleni imaju malo uticaja nad rezultatom svoga rada
32.51 Zaposleni imaju malo uticaja nad tim kako se posao obavlja
32.52 Postoji nedostatak pomoći i podrške od kolega
32.53 Postoji nedostatak pomoći i podrške od strane predpostavljenih i poslodavca
32.54 Zaposleni imaju malo šanse da nauče nove stvari kroz svoj rad
32.55 Postoje zastrašivanja ili neki drugi oblik uznemiravanja na radnom mestu
32.56 Menadžment u veoma malom broju slučajeva prepoznaje i ceni rad zaposlenih ili ih uopšte ne ceni
32.57 Zaposleni su izloženi riziku od nasilja ili uvredama od strane mušterija
32.58 Zaposleni često rade van normalnog radnog vremena npr. u ranim jutarnjim časovima ili noću
32.59 U radnoj sredini postoje uslovi koji mogu doprineti odsustvu zbog bolesti
32.60 Nagle klimatske ili temperaturne promene u radnoj okolini dovode do vanrednih odsustava zaposlenih zbog bolesti
32.61 Zaposleni preuzimaju nepotrebne rizike što ne koriste sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu
32.62 Uzroci akcidenata nisu ispitani da bi se sprečilo njihovo ponovno dešavanje
32.63 Zaposleni nisu upućeni u svoj posao ili nisu obučeni da ga obavljaju na bezbedan način
32.64 Zaposleni nemaju dovoljno potrebnog vremena da bi se posao obavio na ispravan i bezbedan način
32.65 Zaposleni slučajno mogu pokrenuti mašine
32.66 Mašina je sa nezaštićenim pokretnim delovima
32.67 Mašina je bez „panik prekidača” (emergency stop – prekidač za havarijsko isključivanje)
32.68 Nedostaju instrukcije (uputstva) za mašine, u pravilnoj i bezbednoj upotrebi, održavanju itd.
32.69 Mašine se ne održavaju prema uputstvima proizvođača
32.70 Zaposleni rade sa oštrim predmetima i alatima, kao što su staklo, sečiva, noževi, rotacioni noževi, šila na nepropisan način
32.71 Zaposleni rade sa alatima za brušenje, šivenje, glačanje, sečenje itd. na nepropisan način (bez dovoljno pažnje, nemarno)
32.72 Nedostaju uputstva za pravilnu i bezbednu upotrebu, održavanje sredstava rada itd.
32.73 Tehnička pomagala se ne održavaju prema proizvođačkim uputstvima
32.74 Alati, materijali, smeće i otpaci su u neredu
32.75 Radni prostori nisu čisti i uredni
32.76 Spoljno odlagalište smeća je loše organizovano, npr. loše osvetljeno, mračno, težak pristup itd.
32.