LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


34. Opasnosti i štetnosti pri radu od kuće
DETALJNE OPASNOSTI    
34.1 Nije odgovarajuća mikroklima (temperatura, vlažnost) u skladu sa propisima bezbednosti i zdravlja na radu
34.2 Prostorija nema prirodno svetlo
34.3 Ostvetljenje (dnevno svetlo) na radnom mestu nije dovoljno za delotvorno i tačno obavljanje zadataka
34.4 Zaposleni koji radi od kuće nema svoju posebnu sobu na raspolaganju da bi mogao/la da se izoluje od drugih dok radi
34.5 Zaposleni koji radi od kuće ne može da zaključa svoju posebnu sobu na kraju radnog dana i da čuva poverljive poslovne informacije po potrebi
34.6 Buka ometa pažnju zaposlenog koji radi od kuće
34.7 Nema dovoljno prostora za rad, Ne postoji prostor za odlaganje
34.8 Radni prostor se redovno ne čisti i ne održava
34.9 Nameštaj (radna stolica i sto) i druga oprema za rad ne proveravaju se redovno
34.10 Radna stolica nije stabilna, Ne obezbeđuje slobodne pokrete i udoban položaj tela
34.11 Visina stola za kojim zaposleni koji radi ne obezbeđuje slobodu pokreta nogu
34.12 Nema dovoljno mesta ispred tastature i miša da zaposleni može da osloni ruke
34.13 Električne instalacije nisu bezbedne i ispravne
34.14 Oprema za rad nije ispravno instalirana i dobro povezana
34.15 Ima oštećenih utikača i utičnica
34.16 Opasnost od požara nije svedena na najmanju moguću meru
34.17 Postoji opasnost od okliznuća, spoticanja ili padova zbog električnih kablova i zakrčenih prolaza
34.18 Ekran/monitor nije ispravno postavljen, ima sjaj ili odsjaj koji izaziva zamor očiju
34.19 Ekrani/monitori imaju vibracije
34.20 Opšte i lokalno osvetljenje ne obezbeđuju dovoljno svetla i kontrast između ekrana i pozadine
34.21 Tehnički i softverski uređaji predstavljaju problem zaposlenom koji radi od kuće
34.22 Softver ne zadovoljava potrebe zaposlenog da obavi posao
34.23 Nije obezbeđena tehnička podrška zaposlenom koji radi od kuće u slučaju problema sa softverom i hardverom
34.24 Nije proverena da li je odgovarajuća primena uspostavljenih procedura
34.25 Zadaci i odgovornosti nisu jasno definisani između zaposlenog koji radi od kuće i kolega u prostorijama poslodavca
34.26 Rad nije tako organizovan da zaposleni koji rade od kuće imaju redovne pauze
34.27 Zaposleni koji radi od kuće nema dovoljno informacija o svim promenama i teškoćama u njegovoj/njenoj organizaciji rada
34.28 Nisu postignuti dogovori u slučaju bolesti, korišćenja godišnjih odmora i praznika, itd.
34.29 Ne redovno se održavaju sastanci tima Zaposleni koji radi od kuće nije obavešten o eventualnim promenama ili problemima u kompaniji
34.30 Ne postoje određeni periodi tokom dana kada zaposleni koji radi od kuće mora da dođe u kompaniju
34.31 Zaposleni koji radi od kuće ne uspeva da odvoji svoj poslovni život od privatnog
34.32 Članovi porodice zaposlenog na radu od kuće nisu zadovoljni zbog toga što on/ona radi kod kuće
34.33 Zaposleni koji radi od kuće nema dovoljno kontakta sa svojim kolegama
34.34 Zaposleni kada radi od kuće oseća se izolovanim
34.35 Zaposlenom na radu od kuće nedostaje redovan kontakt sa kolegama i klijentima
34.36 Zaposlenom na radu od kuće nedostaju povratne informacije o njegovom/njenom radnom učinku od strane rukovodioca
34.37 Zaposleni na radu od kuće misli da njegove/njene kolege ne prihvataju njegove/njene aranžmane kada radi od kuće
34.38 Pitanja upravljanja bezbednošću u zdravljem na radu
34.39 Smernice o bezbednosti i zdravlju na radu nisu obezbeđene zaposlenom
34.40 Poslodavac i/ili predstavnik zaposlenih ne imaju pristup radnom mestu zaposlenog koji radi od kuće na osnovu internih dokumenata (npr. kolektivni ugovor)
34.41 Zaposleni na radu od kuće nije upoznat da je taj pristup omogućen uz prethodno obaveštenje i njegovu/njenu pisanu saglasnost
34.42 Zaposleni na radu od kuće nije upoznat da ima pravo da zahteva nadzor od strane inspekcije rada
34.43 Ne postoje relevantne procedure za praćenje zdravlja i bezbednosti zaposlenog na radu od kuće
34.44 Nije moguće da zaposleni na radu od kuće ugovori radno vreme kod ovakvog rada
34.45 Ne postoji ravnoteža između vremena provedenog u kancelariji i radnog vremena kod kuće
34.46 Zaposleni na radu od kuće ne primećuje simptome „radoholizma”, odnosno da li previše radi
34.47 Zaposleni na radu od kuće nije obavešten o rizicima po bezbednost i zdravlje na radu
34.48 Zaposleni na radu od kuće nije osposobljen da može da odgovori zahtevima posla
34.