LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


35. Opasnosti, štetnosti i mere bzr u poljoprivrednoj i plasteničkoj proizvodnji
DETALJNE OPASNOSTI    
35.1 Zaposleni nisu osposobljeni da bezbedno rukuju mašinama i opremom koju koriste
35.2 Zaštitne naprave i uređaji na mašinama i opremi nisu u dobrom stanju
35.3 Postoje nezavisni načini za sprečavanje pada podignute opreme i oni se ne nalaze u dobrom stanju
35.4 Nije obezbeđen bezbedan način zamene traktorskih točkova
35.5 Prilikom rada ne koriste se odogovarajuća sredstva i oprema za ličnu zaštitu (zaštitne pantalone, čizme, rukavice i maske sa zaštitom za oči i uši
35.6 Nisu na raspolaganju praktična uputstva za bezbedan rad
35.7 Pregled oprema za rad se ne vrši redovno
35.8 Rukovaoci vozilima, traktorima, kolicima i nosačima teleskopskih materijala nisu osposobljeni i sertifikovani za bezbedno rukovanje mašinama koje koriste
35.9 Traktori, dizalice i teleskopski držači i njihovi dodaci nisu redovno pregledani od strane nadležnih institucija
35.10 Radni prostor nije organizovan za bezbedno kretanje vozila
35.11 Servisiranje kočionog sistema na traktoru ne vrši se redovno
35.12 Kočnice prikolica nisu funkcionalne i njima se ne može rukovati iz sedišta traktora
35.13 Nema redovne provere nosivosti na prevoznim sredstvima i sistemu za utovar
35.14 Nisu postavljeni sigurnosni pojasevi za slučaj da se mašina ili vozilo prevrne
35.15 Stari traktori nisu opremljeni sa kabinama
35.16 Nije izvršena provera čvrstoće kabine vozila i zaštite od rđanja
35.17 Kočioni i sistem za signalizaciju na vozilima ne funkcionišu
35.18 Ne postoje bočna ogledala na samohodnim vozilima
35.19 Nije obozbeđen bezbedan način rada u neposrednoj blizini električnih linija
35.20 Ne postoji bezbedan način rada na visini, mašini, opremi, rezervoaru
35.21 Merdevine nisu odgovarajuće za težak rad i nisu pravolno skladištene kada nisu u upotrebi
35.22 Nisu preduzete mere da se obezbedi stabilnost lestvi kada se one koriste za rad na visini
35.23 Nije obezbeđena zamena za lestve za pristup i rad na visini
35.24 Pesticidi nisu pravilno skladišteni
35.25 Zaposleni koji rade sa pesticidima nisu osposobljeni za bezbedan i zdrav rad
35.26 Nije izvršena procena rizika od pesticida za zdravlje zaposlenih i drugih ljudi i/ili nije sprovedena kontrola te procene
35.27 Prilikom rada sa pesticidima ne koriste se odgovarajuća sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu
35.28 Pesticidi se koriste način koji nije bezbedan po okruženje
35.29 Nije sprečen pristup opasnim mestima gde se obavlja radna aktivnost, stazama za pokretna vozila, visini, skladištima tečnosti, itd.
35.30 Nije minimializovan rizik da se izazove požar
35.31 Zaposleni nisu upoznati sa opasnostima
35.32 Nisu obezbeđeni uslovi za rad za trudnice i majke koje doje, zaposlene sa invaliditetom, ostalo
35.33 Postoje izvori opasnih bioloških agensa kao što su: biljke, životinje, i supstance životinjskog porekla, organska prašina, otpaci
35.34 Rizik od kontakta sa opasnim biološkim agensima nije kontrolisan i smanjen
35.35 Sistem rada sa opasnim biološkim agensima nije bezbedan
35.36 Skladišni prostor nije odgovarajuće ograđen, ograde nisu u dobrom stanju
35.37 Nisu instalirane odgovarajuće prepreke na teretnim rampama
35.38 Ne postoje znaci upozorenja ili nisu u dobrom stanju
35.39 Postoje mesa gde biogas može da se stvori i akumulira (skladišta, zatvorena mesta za životinje, otpadi)
35.40 Ne postoji bezbedan način rada sa suvim materijama (zrnevlje, pesak)
35.41 Nije sprečen pristup skladištu zrnastih materija
35.42 Nije sprečen pristup mestima gde se može stvoriti ili akumulirati biogas
35.43 Nije obezbeđen bezbedan način rada na opasnim mestima gde se stvara ili akumulira biogas
35.44 Ne primenjuju se mere zaštite od požara
35.45 Zaposleni nisu zaštićeni od izlaganja visokoj temperaturi, direktnoj sunčevoj radijaciji, niskoj temperaturi, kiši i jakom vetru
35.46 Ne koristi se kardanska vratila koje je propisao proizvodjač i koja su opremljena propisnim zaštitnim napravama
35.47 Zaštitna cev, zaštitni levak kardanskog vratila, zaštita priključnog vratila i na uređaju nisu postavljeni u ispravnom stanju
35.48 Kod kardanskog vratila nisu propisana prekrivanja cevi pri transportu i radu
35.49 Priključivanje i otkačinjanje kardanskog vratila vrši se a nije isključeno priključno vratilo, nije isključen motor i nije izvađen ključ za paljenje
35.50 Montaža se vrši ne pravilno, nije obezbeđeno kardansko vratilo
35.51 Pre uključivanja priključnog vratila ne slažu se odabrani broj obrtaja priključnog vratila traktora sa dozvoljenim brojem obrtaja priključnog vratila uređaja
35.52 Nepažljivo se vrši zakačinjanje traktora i rasipač đubriva
35.53 Pri korišćenju priključnog vratila, ne vodi se računa o broju obrtaja koji zavisi od brzine vožnje i pravca kretanja
35.54 U području opasnosti od zahvatanja priključnim vratilom nalazi ne zaštićeno lice
35.55 Priključno vratilo se uključuje pri isključenom motoru
35.56 U području priključnog ili kardanskog vratila koje se okreće zadržavaju se lica koja nisu upoznata sa opasnostima od rotocionih predmeta
35.57 Priključno vratilo se ne isključuje kada nastanu veliki radni uglovi i pri zatvorenim propusnim otvorima
35.58 Za vreme dok se uređaj nije potpuno zaustavio na njemu operater radi i približava se u neposrednu udaljenost uređaju
35.59 Čišćenje, podmazivanje i podešavanje uređaja sa pogonom priključnog vratila ili kardanskog vratila obavlja se a vratilo nije isključenom priključno
35.60 Otkačeno kardansko vratilo ne odlaže se na predviđeni držač
35.61 Nakon otkačinjanja kardanskog vratila zaštitni omotač ne postavlja se na okrajak priključnog vratila
35.62 Ne otklanjaju se štete odmah kada nastanu, a pre nego što se počne raditi sa uređajem
35.63 Radno mesto podrazumeva rad pretežno u stojećem položaju
35.64 Zaposleni nema mogućnosti da sedne posle dužeg perioda koji provede u stojećem položaju
35.65 Radno mesto podrazumeva rad u klečećem ili čučećem položaju u toku dužeg vremenskog intervala
35.66 Radno mesto podrazumeva rad u savijenom, izvijenom ili na drugi način neprirodnom položaju
35.67 Zaposleni nema mogućnost da promeni radni položaj u toku rada
35.68 Zaposleni nema mogućnost da svoj radni položaj prilogodi specifičnim ergonomskim zahtevima
35.69 Radno mesto podrazumeva rad isključivo u sedećem položaju neprekidno u dužem vremenskom intervalu
35.70 Nisu predviđene pauze u radu koje zaposleni može da iskoristi za razgibavanje
35.71 Zaposleni na radnom mestu podiže terete visoko iznad svoje glave
35.72 Zaposleni nemaju odgovarajuću anatomsku obuću prilagođenu za rad u stojećem položaju
35.73 Zaposleni nemaju sredstva za zaštitu pri radu u nepravilnim i nefiziološkim položajima
35.74 Predmeti koji se često dižu locirani su ispod visine kolena
35.75 Predmeti koji se premeštaju locirani su iznad visine ramena
35.76 Organizacijom rada nije redukovana potreba za dizanjem i prenošenjem u najoptimalnijem obimu
35.77 Težine tereta koji se podiže nisu svedene na najmanju moguću meru
35.78 Predmeti se ne skladište blizu mesta gde će se koristiti u cilju smanjenja razdaljine prenošenja
35.79 Zaposlenima nisu dostupna mehanička pomoćna sredstva (različiti oblici kolica, paletari)
35.80 Zaposleni nisu obučeni o procedurama pravilnog dizanja i prenošenja tereta
35.81 Zaposleni, kojima je to potrebno, nemaju pomoćnike kod teških, neugodnih i ponavljajućih zadataka dizanja
35.82 Poslovi su organizovani tako da je dizanje samo jedan od zadataka koji su dodeljeni zaposlenima
35.83 Zaposlenima nisu stavljene na raspolaganje odgovarajuća pomoćna sredstva za podizanje predmeta na visinu ili sredstva nisu stabilna i bezbedna za upotrebu
35.84 Držanje tela pri prenošenju nije ergonomski primereno
35.85 Prostor za kretanje i hodanje nije dovoljno velik, tlo nije ravno i klizavo je,
35.86 Teret nema primerene hvataljke
35.87 Ukupna masa prenesenog tereta je veća od 1.000 kg dnevno
35.88 Zbir zadataka u toku radnog dana provodi se kroz periodično ponavljajuće gibanje sa kratkotrajnim prenošenjem tereta /manje od 10 puta manje od 30 minuta / Za muškarce do 10 kg Za žene do 5 kg /
35.89 Zbir zadataka u toku radnog dana provodi se kroz periodično ponavljajuće gibanje sa kratkotrajnim prenošenjem tereta /10 – do 40 puta od 31 minute do 60 minuta / Za muškarce 10 do 20 kg; Za žene 5 do 10 kg /
35.90 Zbir zadataka u toku radnog dana provodi se kroz periodično ponavljajuće gibanje sa kratkotrajnim prenošenjem tereta /41 – do 200 puta od 61 minute do 180 minuta/ Za muškarce 20 do 30 kg ; Za žene 10 do 15 kg /
35.91 Zbir zadataka u toku radnog dana provodi se kroz periodično ponavljajuće gibanje sa kratkotrajnim prenošenjem tereta /200 – do 500 puta od 181 minute do 300 minuta / / Za muškarce 30 do 40 kg ;
35.92 Zbir zadataka u toku radnog dana provodi se kroz periodično ponavljajuće gibanje sa kratkotrajnim prenošenjem tereta /više od 500 puta više od 300 minuta / / Za muškarce više od 40 kg
35.93 Položaj tela prilikom prenošenja tereta: Gornji deo tela uspravan bez zakretanja; Teret uz telo (naslonjen na telo); Kratki put prenošenja;
35.94 Položaj tela prilikom prenošenja tereta:Telo u blagom pretklonu ili je gornji deo tela lagano zakrenut teret uz telo sedeći položaj ili kraći put prenošenja (do 5 koraka)
35.95 Položaj tela prilikom prenošenja tereta: Telo u dubokom pretklonu ili jako nagnuto prema napred; Manji pretklon, istovremeno je gornji deo tela malo zakrenut teret daleko od tela ili u visini ramena sedeći ili stojeći položaj
35.96 Položaj tela prilikom prenošenja tereta: Telo u dubokom pretklonu s time da je istovremeno zakrenut gornji deo tela teret daleko od tela neprimerena stabilnost držanja tela u stojećem, čučećem ili klečećem položaju
35.97 Neergonomski uslovi na radnom mestu, Skučen radni prostor (površina za zaposlenog manja od 1,5 m2 ,
35.98 Bezbednost mesto stajanja je ograničena (neravno, nagnuto, meko ili klizavo)
35.99 Prostor ograničen obzirom na visinu < 2 m
35.100 Postoje izvori opasnih bioloških agensa (biljke, životinje, i supstance životinjskog porekla, organska prašina, otpaci)
35.101 Postoji rizik od kontakta sa opasnim biološkim agensima koji nije kontrolisan i smanjen
35.102 Ne postoji bezbedan sistem rada sa opasnim biološkim agensima
35.103 Temperatura u radnoj prostoriji je viša od 25°C ili niža od 18°C pri normalnoj spoljašnjoj temperaturi
35.104 U radnoj prostoriji postoji promaja
35.105 Postoji razlika u temperaturi u prostoriji između poda i visine glave od više od 4°C
35.106 Radna prostorija nema sistem za ventilaciju
35.107 U radnoj prostoriji ne postoji mogućnost efikasnog provetravanja
35.108 Delovi radne prostorije, zidovi su povremeno ili stalno vlažni
35.109 U prostoriji postoji vidljiva buđ (plesan) ili se oseća miris buđi
35.110 Rad u uslovima niske spoljne temperature
35.111 Rad u uslovima visoke spoljne temperature
35.112 Rad u uslovima elementarnih nepogoda
35.113 Zaposleni nema odgovarajuća sredstva za ličnu zaštitu pri radu na otvorenom prostoru
35.114 Na radnim mestima nisu obezbeđivane dovoljne količine svežeg vazduha, uzimajući u obzir radne metode i aktivnosti, odnosno poslove koji se obavljaju u procesu rada i fizičke napore koji se zahtevaju od zaposlenih
35.115 U toku rada na radnom mestu metode rada i aktivnosti, kao i fizičko opterećenje zaposlenog nisu određeni prema temperaturi okoline
35.116 Temperatura u prostorijama za odmor, prostorijama za zaposlene koji su na dužnosti, u sanitarnim prostorijama, prostorijama za uzimanje hrane nije odgovarajuća u skladu sa namenom tih prostorija
35.117 Prozori, krovni prozori i staklene pregrade nisu izvedeni tako da sprečavaju prekomerno dejstvo sunčeve svetlosti na temperaturu u prostorijama, u odnosu na prirodu posla i namenu prostorija
35.118 U toku radnog procesa koriste se hemijske supstance koje su klasifikovane kao otrovne, štetne, kancerogene, mutagene, korozivne, zapaljive i sl.
35.119 Opasne hemijske materije nisu odgovarajuće označene
35.120 Opasne hemijske materije nisu skladištene na odgovarajući način
35.121 Opasnim mateterijama se ne rukuje u skladu sa propisima
35.122 Mladi i trudnice su u kontaktu sa kancerogenim i mutagenim materijama
35.123 Na radnom mestu ne postoji merenje koncentracije materija za koje je ustanovljena maksimalno dozvoljena koncentracija
35.124 Koncentracija opasnih hemijskih materija na radnom mestu je viša od maksimalno dozvoljene koncentracije
35.125 Na radnim mestima gde se koriste hemikalije ne postoji kolektivna zaštitna oprema (opšta i lokalna ventilacija)
35.126 Ventilacioni sistem se ne proverava redovno
35.127 Zaposleni koji rade sa hemikalijama nemaju sredstva za ličnu zaštitu
35.128 Ne vrše se redovno zdravstveni pregledi zaposlenih
35.129 Zaposleni koji rade sa kancerogenim materijama nemaju specijalan medicinski nadzor
35.130 Nisu svi zaposleni obučeni da na pravilan način koriste i rukuju sa opasnim materijama
35.131 Zaposlenima nije na raspolaganju uputstvo za korišćenje opasnih materija na maternjem jeziku
35.132 U radnom prostoru postoji povećana koncentarcija prašine
35.133 Rad podrazumeva korišćenje predmeta koji emituju povećan sadržaj prašine
35.134 Rad podrazumeva čišćenje i procese rada koji podrazumevaju povećano emitovanje prašine
35.135 Zaposleni nemaju odgovarajuća sredstva lične zaštite za rad u uslovima povećane koncentracije prašine
35.136 Sredstva za zaštitu disajnih organa koja su na raspolaganju zaposlenima nisu adekvatna ili ometaju zaposlene u radnim aktivnostima
35.137 Zaposleni su izloženi nivoima fizičkih, hemijskih, bioloških i ostalih štetnosti koji su štetni po bezbednost i zdravlje
35.138 Zaposleni moraju ući u prostor u čijoj se atmosferi nalaze opasne materije, nije sadržano dovoljno kiseonika, zapaljiva je atmosfera u tom prostoru a nije pod nadzorom i primenu odgovarajućih mera za sprečavanje opasnosti i štetnosti
35.139 Zaposleni je izložen visokom riziku od nastanka povreda i oštećenja zdravlja u zatvorenoj atmosferi, nije pod stalnim spoljnim nadzorom i nisu preduzete sve mere da mu se u svakom momentu može pružiti odgovarajuća pomoć
35.140 Sve naslage prašine i nečistoće u uređajima za klimatizaciju ili ventilaciju, koje mogu da ugroze zdravlje zaposlenih usled zagađenja vazduha, odmah se ne uklanjaju
35.141 Izloženost duvanskom dimu
35.142 Rad podrazumeva korišćenje uređaja koji razvijaju povišenu temperaturu
35.143 Rad podrazumeva korišćenje alata koji se u toku rada greju
35.144 Spoljašnje površine uređaja imaju povišenu temperaturu i predstavljaju opasnost za zaposlene koji prolaze ili rade blizu njih
35.145 Uređaji i oprema koji se greju u toku rada nemaju odgovarajući sistem za regulaciju temperature grejača
35.146 Vruće površine i delovi opreme, alata i mašina sa kojima zaposleni dolaze u kontakt nemaju odgovarajuću termičku zaštitu
35.147 U toku procesa rada može doći do prosipanja, prskanja ili upadanja u fluide sa visokom temperaturom
35.148 Zaposleni ne poseduju odgovarajuća sredstva lične zaštite za rad sa objektima, predmetima i materijalima sa visokim temperaturama
35.149 Rad podrazumeva hlađenje predmeta i objekata na kriogene (veoma niske) temperature
35.150 Rad na otvorenom pri niskim spoljašnjim temperaturama
35.151 Rad se obavlja u neposrednoj blizini neizolovanih instalacija rashladnih sistema
35.152 Rad se obavlja u hladnjačama i rashladnim komorama
35.153 Zaposleni ne poseduju odgovarajuća sredstva lične zaštite za rad sa niskim temperaturama
35.154 Alati i predmeti sa oštrim ivicama ili šiljcima se ne koriste na bezbedan način
35.155 Alati i predmeti sa oštrim ivicama ili šiljcima se čiste i skladište na neodgovarajući način
35.156 Rad podrazumeva klečanje na tvrdim i neravnim podlogama
35.157 Na mašini postoje potencijalno opasni pokretni delovi koji nisu adekvatno obezbeđeni
35.158 Postoje zaštitne naprave na pokretnim delovima mašina ali one ne štite u potpunosti zaposlenog od povrede (šake, ruke)
35.159 Zaštitne naprave na mašinama nisu dobro osigurane tako da ih zaposleni može sa lakoćom skinuti
35.160 Postoji mogućnost da upadne neki predmet između pokretnih delova mašine
35.161 Zaštitne naprave na mašinama otežavaju rad
35.162 Mašina se ne može podmazati dok se sa nje ne skinu zaštitne naprave
35.163 Zaštitna naprava na mašini se može ukloniti i dok mašina radi
35.164 Na mašini postoje neobezbeđeni zupčanici, kaišnici, zamajci itd
35.165 Na mašini postoji neobezbeđeni prenosnici kretanja - kaiševi ili lanci
35.166 Zaposlenom koji radi na mašini nisu lako dostupne komande za upravljanje mašinom a posebno za njeno uključivanje i isključivanje
35.167 Na mašini postoje komande koje služe za više od jednog operatera
35.168 Mašina nema STOP prekidač za hitno zaustavljanje
35.169 Na podlozi u radnoj okolini postoje neravne i oštećene površine, rupe, pukotine i slično
35.170 U radnoj okolini je povremeno klizavi, kiše, blata
35.171 Zaposleni mogu pasti ili se okliznuti zbog neodgovarajuće obuće, obzirom na uslove rada
35.172 Postoje prepreke koji ometaju rad i kretanje, a mogu da budu potencijalno opasni
35.173 Nisu izgrađene staze za pešake nisu odvojene od sadnih površina
35.174 Površine na radnom mestu nisu uređene tako da se zaposleni mogu nesmetano kretati pri obavljanju poslova, uzimajući u obzir svu opremu ili uređaje koji se koriste na tim površinama
35.175 U radnim prostorima ima opasnih izbočina, rupa, nagiba klizavi su
35.