LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


4. Opasnosti od objekata ili delova opreme sa oštrim, abrazivnim ili na drugi način opasnim površinama
DETALJNE OPASNOSTI    
4.1 Na mašinama i opremi postoje neobezbeđeni delovi sa oštrim ivicama.
4.2 Metalne konstrukcije su izvedene bez odgovarajuće površinske zašitite.
4.3 Postoje neobezbeđeni delovi konstrukcija koji se nalaze u visini glave i u koje zaposleni može udariti prilikom rada
4.4 Alati i predmeti sa oštrim ivicama ili šiljcima se ne koriste na bezbedan način
4.5 Alati i predmeti sa oštrim ivicama ili šiljcima se čiste i skladište na neodgovarajući način
4.6 Površine zidova i prolaza sa kojima zaposleni može doći u kontakt su grube i oštre
4.7 Rad podrazumeva klečanje na tvrdim i neravnim podlogama
4.8 Drveni delovi i konstrukcije sa kojima se dolazi u kontakt rukom imaju grube i neobrađene površine
4.