LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


6. Opasnosti vezane za penjanje i rad na visini
DETALJNE OPASNOSTI    
6.1 Za penjanje se koriste neodgovarajuća pomoćna sredstva
6.2 Položaj zaposlenog pri radu na visini nije siguran i bezbedan
6.3 Merdevine koje su stavljene na raspolaganje zaposlenima nisu adekvatne
6.4 Postoje značajnija oštećenja na merdevinama
6.5 Merdevine nemaju dovoljnu visinu tako da u određenim slučajevima zaposleni mora da se penje na zadnje tri prečke merdevina (75cm od kraja merdevina)
6.6 U toku svog rada zaposleni se penje na visinu veću od 3m a pri tom ne koristi propisne merdevine
6.7 Gazište i prečke merdevina nemaju antiklizajuću površinu
6.8 Merdevine nisu osigurane od isklizavanja prilikom rada
6.9 Dvokrake merdevine nemaju osiguranje od nedozvoljenog razmicanja krakova
6.10 Za rad na visini koriste se neadekvatne skele i ostale konstrukcije
6.11 Zaposleni koji rade na visini nemaju odgovarajuću bezbednu opremu
6.12 Zaposleni nisu obučeni za rad na visini
6.13 Zaposleni nisu lekarski pregledani (periodični lekarski pregled) za rad na visini
6.14 Zaposleni koji se penje i radi na visini nema pomoćnika tako da mora više puta da se penje i silazi
6.15 Radovi se obavljaju na delovima objekta ili konstrukciji izdignutim od podloge, čija visina ne prelazi 3,0 m, izvršavaju se pomoću radnih platformi ili lestvi od drveta ili metala (pomoćni oslonci)
6.16 Zaposleni prilikom pomeranja ili premeštanja pomoćnih oslonaca stoje na njima
6.17 Elementi za oslonce (podupirači) se koriste za druge namene od onih za koje su izrađeni ili postavljeni
6.18 Radovi se obavljaju u blizini ivica sa kojih postoji mogućnost pada u dubinu okolnog prostora
6.19 Zaposleni koristi pomoćni oslonac u blizini ivice na rastojanju kraćem od dozvoljenog
6.20 Radne platforme su oslonjene na podlogu preko elemenata za oslanjanje (drveni nogari) koji nisu stabilni i sposobni da prenesu sile od opterećenja sa radnog poda na podlogu
6.21 Radni pod ima preko oslonaca prepuštene slobodne krajeve i uzdignut je od podloge više od 1,0 m
6.22 Spoljne ivice na nedovršenim spratovima, na kojima se privremeno ne vrše radovi, nalaze se u neposrednoj blizini prolaza zaposlenih, nisu obezbeđene i nisu zaprečavani prilazi ka njima
6.23 Na nezaštićenim ivicama liftovskog otvora, nedovršenim stepeništima i odmorištima, nije postavljena propisana zaštitna ograda na svim spratovima. Po ivicama je postavljena nesigurna ograda „rasponka“.
6.24 Zbog potrebe radnog procesa nije postavljena zaštitna ograda, zaposleni koji radi pored ivice ne ispunjavaju propisane uslove za rad na visini, nisu vezani preko zaštitnog opasača za siguran oslonac
6.25 Otvori ostavljeni u delu objekta na prilazu gde prolaze zaposleni, nisu ograđeni čvrstom zaštitnom ogradom i nisu označeni vidnim oznakama
6.26 Poklopci kojima su pokriveni otvori pomeraju se i obrću, nisu izrađeni tako da mogu da prenesu najnepovoljnije opterećenje koje može da naiđe
6.