LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


1. Opasnosti od klizavih, nenivelisanih, neravnih odnosno na drugi način nedovoljno bezbednih površina u okolini radnog mesta.
MOGUĆE MERE    
Zameniti podnu oblogu kako bi se smanjila mogućnost klizanja (posebno ako je pod često vlažan ili prašnjav u toku rada)
Ukoliko je neophodno, hemijsko tretiranje klizavih površina, koristiti odgovarajuće metode čišćenja
Postaviti antiklizajuće i materijale koji se lako čiste za podne obloge
Sanirati podne površine kako bi se sprečilo zadržavanje tečnosti na podovima, putevima i stazama
Uvesti sistem redovne kontrole podova, puteva za vozila unutrašnjeg transporta i staza za pešake
Pažljiv odabir podova, pogotovo ukoliko postoji mogućnost da postanu vlažni ili prašnjavi usled procesa rada, održavanje površina podova suvim
Ukloniti sve prepreke koje ometaju vidljivost ili im smanjiti/ograničiti visinu, ukloniti pragove ili ograničiti njihovu visinu, označavajući ih vidljivim
Obezbediti zaposlenima odgovarajuću obuću u skladu sa uslovima u radnoj sredini
Sprovesti obeležavanje podova, puteva unutrašnjeg transporta i staza za pešake na propisani način, odgovarajućim sredstvima i znakovima
Obezbediti odgovarajuće osvetljenje podova, puteva unutrašnjeg transporta i staza za pešake
Postaviti prenosne znake upozorenja na podovima koji su povremeno klizavi
Obezbediti da kablovi budu: uklonjeni sa podova, puteva, prolaza i prilaza; Staviti ih u elastične metalne bužire odgovarajuće mehaničke izdržljivosti ili ih podići na propisanu visinu
Obezbediti konstrukciona, privremena rešenja, za bezbedno kretanje zaposlenih koji peške prenose ili prevoze terete, Izraditi bezbedne prilaze, prolaze, rampe ili druge privremene konstrukcije koje izjednačavaju nivoe ili prekrivaju otvore, odnosno omogućavaju savladavanje neravnina
Otkloniti šupljine, pukotine, pohabane tepihe ili neravnine, održavati podove i prolaze za saobraćaj i kretanje čistim
Postavljanje opreme na način da se izbegne prolazak kablova preko pešačkih prolaza, koristiti prekrivače za kablove da bi ih bezbedno fiksirali za površinu
Koristiti neklizajuće i materijale jednostavne za čišćenje za oblaganje podova i prolaza za kretanje i saobraćaj
Obezbediti na odgovarajući način od izlivanja tečnosti u odnosu na površinu podova i prolaza za saobraćaj i za kretanje
Obezbediti da pod u radnoj okolini koji je prašnjav i klizav, vlažan zbog tečnosti, kiše, blata ili drugih razloga bude doveden u stanje normalnog korištenja ili uz upotrebu sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
Obezbediti vidljivost kod visokih nepokretnih prepreka ili načine upozoravanja zaposlenih u radnoj okolini na nailazak vozila unutrašnjeg transporta
Urediti odgovarajuće prilaze, prolaze, a zatim obezbediti sistem redovne kontrole ispravnosti podova, i prohodnosti staza za pešake
Obezbediti da površine na radnom mestu budu uređene tako da se zaposleni mogu nesmetano kretati pri obavljanju poslova, uzimajući u obzir svu opremu ili uređaje koji se koriste na tim površinama.