LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


11. Opasnosti vezane za mogućnost eksplozije na radnom mestu
MOGUĆE MERE    
Organizovati radne aktivnosti tako da se minimizuje mogućnost eksplozije
Obezbediti odgovarajuću ventilaciju u prostorijama sa povećanom opasnošću od eksplozije
Ukloniti sve potencijalne izvore vatre ili visoke temperature iz prostorija sa povećanom opasnošću od eksplozije
Ekslopzivne materije i prostorije u kojima se skladište moraju da budu odgovarajuće obeležene
Obezbediti skladištenje eksplozivnih materija na propisan način
U prostorijama sa povećanom opasnošću od eksplozije koristiti električnu opremu sa odgovarajućim stepenom IP zaštite
Uvesti sistem za monitoring prisustva i koncentracije eksplozivnih materija u zatvorenom prostoru
Obezbediti uputstva za rad sa eksplozivnim materijama na maternjem jeziku
U skladištima čuvati minimalne količine eksplozivnih materija koje su neophodne za odvijanje tehnološkog procesa
Obezbediti odgovarajuću specifičnu obuku zaposlenih za rad sa eksplozivnim materijama odnosno u prostorima sa povećanom opasnošću od eksplozije