LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


12. Opasnosti i štetnosti vezane za hemijske štetnosti na radnom mestu, uključujući i prašinu
MOGUĆE MERE    
Zameniti vrlo opasne materije sa manje opasnim
Opasne materije čuvati isključivo u originalnoj ambalaži i propisno označene
Opasne materije skladištiti na propisani način u prostorijama sa ventilacijom
Obučiti zaposlene za pravilan rad sa opasnim materijama
Instalirati odgovarajuću opremu za kolektivnu bezbednost (opšta i lokalna ventilacija)
Kontrolisati koncentarciju opasnih materija i po potrebi preduzimati odgovarajuće mere
Obezbediti redovnu zdravstvenu kontrolu zaposlenih koji rade sa opasnim materijama
Posebnu pažnju posvetiti zaštiti zdravlja zaposlenih koji rade sa vrlo otrovnim, kancerogenim i mutogenim materijama
Ograničiti generisanje prašine u radnom prostoru na adekvatan način
Obezbediti sistem sa opšte i lokalno odsisavanje prašine
Sprovoditi redovno čišćenje i održavanje sistema za ventilaciju
Obezbediti zaposlenima odgovarajuća sredstva za zaštitu organa za disanje
Na radnom mestu gde postoji koncentracija štetnih materija redovno vršiti merenje maksimalno dozvoljene koncentracije
Zaposleni ne smeju biti izloženi nivoima fizičkih, hemijskih, bioloških ili ostalih štetnosti koji su štetni po bezbednost i zdravlje
Ako zaposleni moraju ući u prostor u čijoj se atmosferi nalaze opasne materije ili nije sadržano dovoljno kiseonika ili je zapaljiva, atmosfera u tom prostoru mora da bude pod nadzorom uz obaveznu primenu odgovarajućih mera za sprečavanje opasnosti i štetnosti
Zaposleni ni u kom slučaju ne sme da bude izložen visokom riziku od nastanka povreda ili oštećenja zdravlja u zatvorenoj atmosferi, ukoliko nije pod stalnim spoljnim nadzorom i ukoliko nisu preduzete sve mere da mu se u svakom momentu može pružiti odgovarajuća pomoć
Sve naslage prašine i nečistoće u uređajima za klimatizaciju ili ventilaciju, koje mogu da ugroze zdravlje zaposlenih usled zagađenja vazduha, moraju da budu odmah uklonjene