LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


14. Štetnosti vezane za neadekvatno osvetljenje na radnom mestu
MOGUĆE MERE    
Uvesti periodično ispitivanje i merenje osvetljenja u radnim i pomoćnim prostorijama
Sprovesti mere za sprečavanje refleksije i otsjaja (izbegavati primenu poliranih i visoko reflektujućih površina)
Sprovesti dogradnju i rekonstrukciju sistema osvetljenja
Sprovesti mere za sprečavanje štetnog uticaja stroboskopskog efekta
Radna mesta, prostorije i saobraćajne površine moraju, u najvećoj mogućoj meri, imati dovoljno prirodne svetlosti, a noću i kad prirodna svetlost nije dovoljna, obezbeđuje se odgovarajuće veštačko osvetljenje.
Tamo gde je to potrebno treba koristiti prenosne izvore svetlosti koji su zaštićeni od mehaničkih oštećenja. Boja veštačkog osvetljenja koje se koristi ne sme da utiče na prepoznavanje oznaka za bezbednost
Instalacije za osvetljavanje radnih mesta, prostorija i saobraćajnih površina moraju biti postavljene tako da ne predstavljaju opasnost za zaposlene koja bi se pojavila u zavisnosti od vrste osvetljenja
Radna mesta, prostorije i saobraćajne površine gde zaposleni mogu biti izloženi posebnim rizicima, u slučaju nestanka veštačkog osvetljenja, moraju biti opremljeni bezbednosnim osvetljenjem odgovarajuće jačine
Radna mesta mora da imaju, u najvećoj mogućoj meri, dovoljno prirodne svetlosti i moraju biti opremljena izvorima veštačkog osvetljenja koji moraju da obezbede adekvatnu osvetljenost u cilju ostvarivanja bezbednih i zdravih uslova za rad
Podovi u radnim prostorijama ne smeju imati opasne izbočine, rupe, nagibe i biti klizavi i moraju biti stabilni i čvrsti
Površine podova, zidova i tavanica u prostorijama moraju da budu takvi da mogu da se čiste ili održavaju na potrebnom nivou higijene
Providni ili prozračni zidovi, a naročito pregradni zidovi od stakla, u prostorijama ili u blizini radnih mesta i saobraćajnih površina moraju biti vidno označeni i izrađeni od bezbednog materijala ili na tim mestima moraju da budu zaštićeni tako da zaposleni ne mogu da dođu u kontakt sa njima ili da pretrpe povredu u slučaju njihovog loma
Zameniti neispravne rasvetne elemente i elemente koji trepere
Koristiti dodatno i lokalno osvetljenje tamo gde je neophodno
Vršiti redovno periodično ispitivanje i merenje osvetljenja u radnim i pomoćnim prostorijama
Radna mesta koja nemaju dovoljno prirodne svetlosti moraju biti opremljena izvorima veštačkog osvetljenja koji moraju da obezbede adekvatnu osvetljenost u cilju ostvarivanja bezbednih i zdravih uslova za rad