LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


15. Štetnosti u vezi sa nepovoljnim mikroklimatskim uslovima na radnom mestu (temperatura, vlažnost i brzina strujanja vazduha, rad na otvorenom)
MOGUĆE MERE    
Obezbediti zagrejavanje radne prostorije
Na radnim mestima preduzeti mere radi obezbeđivanja dovoljne količine svežeg vazduha, uzimajući u obzir radne metode i aktivnosti, odnosno poslove koji se obavljaju u procesu rada i fizičke napore koji se zahtevaju od zaposlenih
Obezbediti klimatizaciju radne prostorije
Potrebno je uspostaviti prijatnu klimu u radnoj prostoriji, što podrazumeva određenu temperaturu i vlažnost vazduha, njegovo kretanje i toplotno zračenje u prostoriji
Treba maksimalno smanjiti promaju u radnoj prostoriji obzirom na njen štetna uticaj na zdravlje zaposlenih
Premestiti radno mesto kako bi se smanjio uticaj povremene promaje na zaposlenog
Neophodno je obezbediti odvojene prostorije sa boljom ventilacijom
Temperaturna razlika u različitim delovima radne prostorije treba da bude svedena na minimum
Sanirati izvore vlage u radnoj prostoriji
Redovno krečiti i održavati zidove i plafone u radnim prostorijama
Održavati sistem za ventilaciju radnih prostroija u ispravnom stanju
Vršiti redovno čišćenje i dezinfekciju sistema i opreme za ventilaciju
Kada se koristi sistem prinudnog provetravanja, taj sistem se mora održavati u ispravnom stanju, a zaposleni ne smeju biti izloženi povećanoj brzini strujanja vazduha štetnoj po zdravlje. Sistem za prinudno provetravanje vazduha mora biti opremljen uređajem za javljanje kvara
U toku rada na gradilištu metode rada i aktivnosti, kao i fizičko opterećenje zaposlenog moraju biti određeni prema temperaturi okoline
Ako se koriste uređaji za klimatizaciju ili ventilaciju, rad tih uređaja ne sme izazivati neprijatnost zaposlenima usled povećane brzine strujanja vazduha
Temperatura u prostorijama za odmor, prostorijama za zaposlene koji su na dužnosti, u sanitarnim prostorijama, prostorijama za uzimanje hrane i prostorijama za pružanje prve pomoći mora da bude odgovarajuća u skladu sa namenom tih prostorija
Prozori, krovni prozori i staklene pregrade moraju da budu izvedeni tako da sprečavaju prekomerno dejstvo sunčeve svetlosti na temperaturu u prostorijama, u odnosu na prirodu posla i namenu prostorija
Vršiti pregled i merenje od strane ovlaštene institucije, a skladu sa Pravilnikom o periodičnom merenju
Obezbediti da pri radu u uslovima elementarnih nepogoda zaposleni imaju adekvatna sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu