LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


16. Biološke štetnosti na radnom mestu
MOGUĆE MERE    
Eliminisati izvore opasnih bioloških agensa
Čuvati ljude daleko od izvora opasnih bioloških agensa
Urediti odgovarajuće ograde oko opasnih zona i obezbediti njihovo dobro stanje i održavanje,
Postaviti znakove upozorenja na odgovarajuća mesta
Koristiti mere dezinfekcije
Vakcinisati zaposlene
Obezbediti mere higijene na radu
Koristiti odgovarajuća sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu
Obezbediti redovan medicinski nadzor