LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


19. Štetnosti vezane za nepravilan i nefiziološki položaj tela tokom rada
MOGUĆE MERE    
Obezbediti zaposlenima mogućnost da promene dugotrajni radni položaj
Obezbediti zaposlenima ergonoski oblikovane stolice koje se mogu prilagođavati individualnim potrebama
Stimulisati zaposlene da prave kratke pauze u cilju razgibavanja i praktikovanja lakih vežbi za opuštanje i istezanje
Pri obavljanju poslova kod kojih zaposleni nema mogućnosti ergonomski položaj, nastojati da se koriste tehnička dostignuća, razna pomagala i dr.
Obezbediti zaposlenima stolicu na radnim mestima na kojima se dugo stoji
Rotirati zaposlene na radnim mestima koja podrazumevaju rad u nepravilnim i nefiziološkim položajima
Obezbediti zaposlenima korištenje ergonomski štitnika, podmetača i dr. za obavljanje poslova koji imaju zahteve za njihovo obavljanje nepravilan položaj, klečanje, čučanje u dužem vremenskom intervalu
Obezbediti zaposlenom koji podiže terete ili obavlja poslove sa podignutim rukama iznad glave da koristi pomoćna sredstva i alate koji su prilagođeni obavljanju poslova u takvom položaju
Zaposlenima koji obavljaju svoje poslove u stojećem položaju obezbediti anatomsku obuću
Zaposlene koji podižu i prenose terete, a koji su locirani ispod visine kolena treba obučiti nošenju tereta na pravilan način, prilagoditi teret zaposlenom koji prenosi teret (pol, starosna dob, fizička spremnost), uz upotrebu raznih pomagala ili pomoći drugog zaposlenog
Obezbediti sredstva za zaštitu zaposlenima koji obavljaju poslove u nepravilnim i nefiziološkim položajima