LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


2. Opasnosti od sredstava unutrašnjeg transpota ili pokretnih mašina i opreme
MOGUĆE MERE    
Obezbediti da se koriste ispravna i adekvatna transportna sredstva
Koristiti opremu za rad sa odgovarajućim sertifikatima i pregledanu od strane ovlašćenih institucija
Koristiti opremu za rad isključivo prema uputstvima i infromacijama dobijenim od proizvođača
Sprovoditi redovne tehničke preglede opreme
Obezbediti da prolazi za kretanje i saobraćaj budu odgovarajuće obeleženi i da se održavaju čistim
Obezbediti da prolazi za saobraćaj i kretanje budu dovoljno široki i da nemaju mrtvih - nepreglednih uglova
Obezbediti da teret bude adekvatno spakovan i obezbeđen
Obezbediti adekvatnu obuka za zaposlene koji koriste sredstva unutrašnjeg transporta
Obezbediti da transportna sredstva koja se sama kreću imaju odgovarajuće sisteme kojima se sprečava nepoželjno startovanje
Obezbediti da transportna sredstva koja se sama kreću imaju odgovarajuće sisteme kojima se obezbeđuje automatsko zaustavljanje pri kontaktu sa licima ili predmetima
Saobraćajne površine namenjene za kretanje vozila i lica (u daljem tekstu: saobraćajne površine) i izlazi za evakuaciju u slučaju opasnosti moraju uvek da budu slobodni i omogućavati izlaz najkraćom saobraćajnom površinom do bezbednog područja
Broj, raspored i veličina saobraćajnih površina i izlaza za evakuaciju u slučaju opasnosti zavise od vrste opreme za rad koja se koristi, veličine gradilišta i radnih i pomoćnih prostorija i najvećeg broja lica koji mogu biti prisutni na gradilištu
Saobraćajne površine i izlazi za evakuaciju u slučaju opasnosti moraju da budu obeleženi odgovarajućim oznakama, u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu. Oznake moraju biti postojane i postavljene na odgovarajućim mestima
Saobraćajne površine i izlazi za evakuaciju u slučaju opasnosti, kao i saobraćajne površine i vrata koja omogućavaju pristup njima, moraju biti slobodni od bilo kakvih prepreka tako da se mogu koristiti u svakom trenutku bez smetnji
Saobraćajne površine i izlazi za evakuaciju u slučaju opasnosti koji zahtevaju osvetljenje, moraju imati bezbednosno osvetljenje odgovarajućeg intenziteta u slučaju prestanka opšteg osvetljenja, odnosno prestanka snabdevanja gradilišta električnom energijom
Vozila na gradilištu opremliti zvučnim signalnim uređajima koji signaliziraju kretanje vozila u nazad
Saobraćajne površine, uključujući stepeništa, nepokretne lestve, mesta i rampe za utovar i istovar, moraju biti planirani, razmešteni i izrađeni tako da se obezbedi jednostavan, bezbedan i odgovarajući pristup na način da zaposleni koji rade u blizini tih saobraćajnih površina ne budu izloženi opasnostima
Dimenzije saobraćajnih površina za kretanje lica i/ili prevoz robe, uključujući i saobraćajne površine koji se koriste za utovar i istovar materijala, moraju da budu određene u zavisnosti od broja mogućih korisnika i vrste aktivnosti koje se obavljaju.
Saobraćajne površine moraju biti vidno obeležene odgovarajućim oznakama, moraju se redovno kontrolisati i primereno održavati
Ukoliko saobraćajne površine koriste za kretanje vozila, mora se obezbediti dovoljno prostora za bezbedno kretanje ili druga adekvatna zaštita za ostale korisnike.
Između saobraćajnih površina za kretanje vozila i vrata, kapija, prelaza za lica, hodnika i stepeništa potrebno je obezbediti dovoljnu širinu prolaza
Na gradilištu postoje mesta kojima je pristup ograničen - opasne zone, te zone moraju da budu opremljene napravama koje sprečavaju pristup neovlašćenim licima
Potrebno je preduzeti odgovarajuće mere u cilju zaštite zaposlenih koji su ovlašćeni da ulaze u opasne zone
Opasne zone moraju biti jasno obeležene odgovarajućim oznakama
Mesta i rampe za utovar i istovar moraju da odgovaraju dimenzijama tereta kojim se manipuliše
Mesta i rampe za utovar i istovar moraju da imaju najmanje jedan izlaz
Rampe za utovar i istovar moraju da budu obezbeđene tako da se sprečava pad zaposlenih