LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


20. Štetnosti vezane za izloženost zaposlenih stresu, zlostavljanju ili nasilju na radnom mestu
MOGUĆE MERE    
Sprovesti reorganizaciju radnih aktivnosti kako bi opterećenje zaposlenih bilo ravnomerno i usklađeno sa raspoloživim radnim vremenom
Obezbediti najopterećenijim zaposlenima pomoć u realizaciji radnih aktivnosti
Obedzbediti zaposlenima odgovarajuću stručnu pomoć i podršku
Obezbediti zaposlenima stručnu psihološku pomoć i savetovanje
Podići nivo bezbednosti zaposlenih koji rade sa strankama i novcem
Obezbediti odgovarajuću informisanost zaposlenog o svim relevantnim pitanjima
Obezbediti rotaciju zaposlenih na mestima koja podrazumevaju rad pod povećanim pritiskom i stresom
Obezbediti da zaposleni samostalno ili konsultujući druge zaposlene, dolaze do zaključka, metoda i puteva ostvarenja konačnog cilja pri izvršavanju radnih zadataka
Hranite životinje na bezbedan način
Obezbediti uslove za rad mladih
Obezbediti da kavezi za čuvanje opasnih životinja budu odgovarajući, bezbedni
Obezbediti da se kavezi održavaju u dobrom stanju i sprečiti pristup životinjama
Obezbediti odgovarajuće mere i uputstva za rad sa životinjama
Obezbediti odgovarajuća sredstva za transport životinja
Obezbediti da sredstva za transport životinja budu u ispravnom stanju
Obezbediti zaposlenima koji rade sa sredstvima rada gde postoje obaveze redovan periodični lekarski pregled