LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


21. Opasnosti koje nastaju zbog neadekvatne opremljenosti alatom, sredstvima i opremom
MOGUĆE MERE    
Korišćenje samo preporučenih bezbednih alata
Obezbediti zaposlenima neophodnu opremu i sredstva za ličnu zaštitu na radu, rukavice, maske, sigurnosnu obuću
Označavanje određenih mesta za radni alat, koji se koristi tokom rada i posle rada
Obezbediti da sve aktivnosti obavlja dobro obučeno osoblje, poštujući sve procedure o bezbednosti
Koristiti efikasne ventilacije i izduvnih sistema radi eliminisanja opasnih isparenja i dimova, a tamo gde to nije potpuno efikasno, koristiti odgovarajuću opremu za ličnu zaštitu