LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


22. Opasnosti pri radu sa displejima i računarima
MOGUĆE MERE    
Uvesti ergonomski funkcionalnu opremu na radnom mestu, obezbediti propisanu udaljenost između stola, monitora i stolice
Obezbediti da se koristi odgovarajuća oprema za sve vrste poslova
Uzimati u obzir ergonomskih aspekata kada se dizajnira ili preuređuje jedno radno mesto
Obučiti zaposlene da koriste softver
Primeniti rezultate tehničkog napretka, apdejtovanje softvera i unapređenje softverskih rešenja
Obezbediti uputstva zaposlenima o bezbednosti i zdravlju na radu
Kontinuirano procenjivati efikasnost preventivnih mera
Konsultovati zaposlene o odlukama u pogledu organizacije rada
Nadgledati zdravstvene efekte rada i radnog vremena i vremenskog rasporeda
Adekvatno osvetljenje, eliminisati refleksiju i zaslepljenost na video displeju
Vršiti sistematski medicinski nadzor zdravlja zaposlenih, pogotovo kada su u pitanju problemi sa vidom i mišićno-koštanim (RCA) problemima