LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


23. Opasnosti pri upravljanju vozilima u drumskom saobraćaju
MOGUĆE MERE    
Preduzeće obavezno pre polaska na duži put upoznati vozača sa osnovnim karakteristikama puta koje su od značaja za bezbednost saobraćaja
Obezbediti da se koriste adekvatna transportna sredstva za rad
Koristiti opremu za rad sa odgovarajućim sertifikatima i licencama
Koristiti opremu za rad u skladu sa informacijom proizvođača i uputstvom za upotrebu
Sprovoditi redovan tehnički nadzor radne opreme
Obezbediti da prolazi za kretanje i saobraćaj budu odgovarajuće obeleženi i da se održavaju čisti
Obezbediti da prolazi za saobraćaj i kretanje budu dovoljno široki i da nema mrtvih uglova na njima
Obezbediti da teret bude adekvatno smešten i obezbeđen
Obezbediti da zaposleni budu odgovarajuće obučeni
Obezbediti da transportna sredstva koja se sama kreću imaju odgovarajuće komande da bi se prevenirala neočekivana zaustavljanja
Vozilu neispravnom, nekompletnom: alatom, priborom, rezervnim delovima, priručnom apotekom i protivpožarnim aparatom onemogućiti izlazak u javni saobraćaj
Vozilo kod koga buka, koncetracija ugljenmonoksida, prelazi dozvoljene granice u delu namenjenom za smeštaj putnika isključiti iz upotrebe dok se ne otklonu razlozi zbog čega se vozilu zabranjuje upotreba
Pri prevozu vozilom opasnih materija (tečnih goriva, jetkih i otrovnih materija i sl.) OBAVEZNO vozaču, pratiocu, zaposlenima na utovaru i istovaru dati Uputstvo o bezbednom radu i opremiti ih odgovarajućim sredstvima i opremom za ličnu zaštitu na radu
Preduzeće obavezno pre polaska na duži put upoznati vozača sa osnovnim karakteristikama puta koje su od značaja za bezbednost saobraćaja
Vozaču, u pripitom stanju, ili stanju uzbuđenosti odnosno premorenosti, bez radnog ili putnog naloga, sprečiti polazak na put ili da otpočne rad na utovaru ili istovaru
Pre polaska na put vozaču utvrditi: zdravstveno stanje, stanje uzbuđenosti, stanje alkoholiziranosti ili posedovanja putnog (radnog) naloga
Isključiti vozača iz rada koji prevozi ljude u korpi teretnog vozila sa automatskim istovaranjem tereta
Isključiti vozilo sa neispravnim sedlastim uređajem za zakačinjanje poluprikolice
Vozač OBAVEZNO mora biti prisutan pri utovaru i dužan je da prethodno proveri da li su preduzete sve mere bezbednosti
Zabraniti pušenje u vozilu, odnosno u prostoru za prevoz putnika u skladu Pravilnika o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama
Obezbediti pauze za odmor i razgibavanje u skladu sa propisima bezbednosti u saobraćaju
U vozilu redovno održavati čistoću i u vozilu osvežavati vazduh provetravanjem ili upotrebom oveživača vazduha
Stakla i retrovizore održavati čisto kako bi vidno polje u saobraćaju pri kretanju nebi bilo ograničeno
Kod upravljanja putničkim vozilima moraju se ispuniti svi uslovi koje nalažu propisi o bezbednosti saobraćaja za profesionalne vozače ( putni nalog, sredstva i oprema, nealkoholiziranost i dr.)
Kada s polja dopire jaka buka koja ometa rad, potrebno je obezbediti sredstva i opremu za zaštitu sluha - za zaposlene, vozače, rukovaoce građevinskih mašina i dr.
Pridržavanje propisa bezbednosti u saobraćaju, osposobljenost za bezbedno upravljanje motornim vozilom, opremljenost propisanim sredstvima i opremom, ispravnost motornih vozila i potpuna spremnost vozača da upravlja motornim vozilom
Za putnike koji koriste GSP ne mogu bezbedno da uđu u prevozno sredstvo kako bi na vreme stigli na posao organizovati alternativni prevoz
U situacijama kada nema organizovanog prevoza organizovati alternativni kolektivni prevoz, prevoza samostalno ili u dogovoru sa drugim zainteresovanim privrednim subjektom
U situacijama kada je stajalište (stanica GSP - a) udaljena od radnog mesta, savetovati zaposlene koji su korisnici usluga GSP - a, da pri kretanju do radnog mesta koriste isključivo obeležene puteve i pravce bezbedne za pešake
U cilju povećanja bezbednosti vozilo obezbediti savremenim sredstvima za daljinsko navođenje, izveštavanje o stanju na putnom pravcu kretanja, o zakrčenosti ili eventualnim smetnjama na pravcu kretanja, stanje pneumatika, stanje kolovoza i naleganja i prijanjanja pneumatika na podlogu
Ustrojiti prateću tehničku dokumentaciju za vozila
Redovno obavljati obuku zaposlenih koji nisu prošli obuku, sa periodima od jedne godine kao zaposlene na radnim mestima sa povišenim rizikom
Obezbediti Uputstva na maternjem jeziku za bezbedno upravljanje motornim vozilom