LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


24. Opasnosti pri popravci automobila
MOGUĆE MERE    
Održavati površine prostora, podove, kanale za pregled vozila, da budu bezbedni i neklizajući i redovno očišćeni
Čišćenje radnog prostora, posle glačanja, farbanja , itd.
Koristiti odgovarajuće materijale koji ne upijaju tečne supstance, za površinu podova prostora
Koristiti pravilne procedure kada je u pitanju sipanje ulja iz rezervoara i sipanje ulja u rezervoare kao i čišćenje ulja sa poda
Nositi zaštitnu neklizajuću obuću
Prekriti stepenice za ulazak u kanal za pregled vozila, sa neklizajućim materijalom
Nikada ne nagaziti na cilindre za testiranje kočnica. Ne stajati blizu ispitne staze tokom testiranja kočnica
Nikada ne stajati ispod podignutog vozila
Držati kanal za ispitivanje u servisnoj stanici pokrivenim
Naznačiti određena mesta za radni alat, koji se koristi tokom rada i posle rada
Označiti na podu put kretanja transportnih sredstava i automobila
Obezbediti ispravnost, kontrolu postavljanja vozila na uređaj za dizanje, ne stavljati ruke u pokretne delove
Obezbediti da sve aktivnosti obavljaju dobro obučeno osoblje, poštujući sve procedure o bezbednosti
Koristiti samo preporučene bezbedne alate na bateriji za rad
Obezbediti dobru ventilaciju da bi se izbeglo stvaranje eksplozivnih mešavina različitih gasova i tečnosti
Nikada ne pušiti u opasnim zonama
Zaštititi svu električnu opremu od vlage i vode
Obezbediti zaposlenima neophodnu opremu za ličnu zaštitu na radu, rukavice, maske, sigurnosnu obuću
Koristiti efikasne ventilacije i izduvnih sistema radi eliminisanja opasnih isparenja i dimova, a tamo gde to nije potpuno efikasno, koristiti odgovarajuću opremu za ličnu zaštitu na radu
Instalirati odgovarajuće osvetljenje u kanalima za pregled vozila,
Opremiti celokupni radni prostor sa klima uređajima za grejanje i hlađenje da bi se obezbedili odgovarajući uslovi rada
Obavljati redovne medicinske preglede
Za vreme opravke i snabdevanja vozila gorivom i mazivom, motor obavezno staviti van pogona
Za vreme opravke i snabdevanja vozila gorivom i mazivom obavezno na upravljač staviti tablicu sa natpisom "Ne puštaj motor u pogon - ljudi rade"
Za vreme podizanja vozila dizalicom, obavezno na dizalici staviti tablicu sa natpisom "Ne diraj - pod vozilom su ljudi"
Za vreme opravke vozila pri čemu se skidaju točkovi, obavezno ispod osovine skinutog točka staviti stalak, a ispod ne skinutog točka staviti podmetač