LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


3. Opasnosti od pokretnih delova mašina ili opreme
MOGUĆE MERE    
Obezbediti da mašinama rukuju obučeni i ovlašćeni zaposleni
Obezbediti da zaštitne naprave i uređaji budu pravilno postavljeni na mašini i da su u funkciji
Postaviti postere, znake upozorenja, nalepnice i druge oznake koje podsećaju zaposlene na potrebu ispravnog korišćenja zaštitnih naprava
Obezbediti da se svi sistemi zaštite obavezno postave na mašinu pre početka rada
Obezbediti da prostori oko mašine budu čisti, uredni i oslobođeni od prepreka
Obezbediti dovoljno prostora za neometano kretanje zaposlenih i obavljanje radnih aktivnosti
Obezbediti dovoljno prostora oko mašine i odgovarajuće prilaze njenim delovima u cilju održavanja
Zaposlenima obezbediti odgovarajuća sredstva lične zaštite
Obezbediti odgovarajuće osvetljenje na mašini i oko nje
Uvesti jasan i jednostavan sistem upozorenja kada su mašine delimično ili potpuno u kvaru, kako bi se sprečilo njihovo korišćenje u neispravnom stanju
Obezbediti pravilno održavanje mašina i brzo otklanjanje uočenih zastoja
Obezbediti da postoji dovoljno rastojanje između pokretnih delova mašine i fiksnih objekata u njenoj blizini
Upozoriti zaposlene na opasnost koja se ne može otkloniti primenom tehničkih ili drugih mera