LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


30. Opasnosti u pomoćnim prostorijama i prva pomoć
MOGUĆE MERE    
Poslodavac je dužan da obezbedi pružanje prve pomoći, da osposobi odgovarajući broj zaposlenih koji će uvek biti na raspolaganju za pružanje prve pomoći. Mora se obezbediti prevoz zaposlenih, u slučaju povrede ili iznenadnog oboljenja, radi obezbeđivanja lečenja
Potrebno je obezbediti jednu ili više prostorija za pružanje prve pomoći, ukoliko je to zbog obima i vrste poslova potrebno
Prostorije za pružanje prve pomoći moraju da budu opremljene neophodnom opremom za pružanje prve pomoći i pristupačne za manipulaciju nosilima. Prostorije moraju biti obeležene odgovarajućim oznakama
Oprema za pružanje prve pomoći mora da bude dostupna i pristupačna na svim mestima gde uslovi rada to zahtevaju i obeležena u skladu sa propisima. Adresa i broj telefona najbliže službe hitne pomoći moraju biti istaknuti na vidnom mestu
Neophodno je obezbediti odvojene garderobe ili odvojeno korišćenje garderoba za muškarce i žene
Ukoliko nije neophodno obezbediti garderobe u skladu sa odredbama tačke 14.1.1. tada za svakog zaposlenog mora da bude obezbeđen prostor u kojem može da zaključa svoju ličnu odeću i stvari
Za zaposlene mora da bude obezbeđen dovoljan broj odgovarajućih tuševa, ako to zahteva priroda posla ili iz zdravstvenih razloga. Neophodno je obezbediti odvojene tuševe ili odvojeno korišćenje tuševa za muškarce i žene
Kupatila sa tuševima moraju biti dovoljno velika kako bi svaki zaposleni mogao da se opere bez ograničenja u pogledu uslova ili odgovarajućih higijenskih standarda. Tuševi moraju da imaju toplu i hladnu tekuću vodu
Ukoliko nije neophodno obezbediti tuševe u skladu sa odredbama tačke 14.2.1. u blizini radnih mesta i garderoba mora da bude obezbeđen dovoljan broj umivaonika sa tekućom vodom (toplom vodom ako je potrebno). Neophodno je obezbediti odvojene umivaonike ili odvojeno korišćenje umivaonika za muškarce i žene, ukoliko to zahtevaju razlozi za privatnost
Ako su prostorije sa tuševima ili umivaonicima odvojene od garderoba, te prostorije mora da budu neposredno povezane
U blizini radnih mesta, radnih prostorija, prostorija za odmor, garderoba i prostorija sa tuševima, moraju biti obezbeđene posebne prostorije sa odgovarajućim brojem toaleta i umivaonika. Neophodno je obezbediti odvojene toalete ili odvojeno korišćenje toaleta za muškarce i žene
U blizini radnih mesta, radnih prostorija, prostorija za odmor, garderoba i prostorija sa tuševima, moraju biti obezbeđene posebne prostorije sa odgovarajućim brojem toaleta i umivaonika. Neophodno je obezbediti odvojene toalete ili odvojeno korišćenje toaleta za muškarce i žene
U cilju obezbeđivanja bezbednosti i zdravlja, a naročito u odnosu na vrstu poslova, broj zaposlenih ili udaljenost gradilišta od mesta boravka zaposlenih, zaposlenima mora da budu obezbeđene pristupačne prostorije za odmor i/ili smeštaj
Prostorije za odmor i/ili smeštaj moraju da budu dovoljno velike i opremljene odgovarajućim brojem stolova i sedišta sa naslonom za dovoljan broj zaposlenih
Ako ne postoje posebne prostorije za odmor, mora se obezbediti drugi prostor gde će zaposleni moći da budu za vreme odmora
Stalne prostorije za smeštaj, osim kada se koriste u izuzetnim prilikama, moraju imati zadovoljavajuće garderobe, tuševe, toalete, prostoriju za odmor i prostoriju za korišćenje slobodnog vremena
Stalne prostorije moraju da budu opremljene, uzimajući u obzir broj zaposlenih, krevetima, ormanima, stolovima i sedištima sa naslonom, uređene tako da su, ako je to potrebno, odvojene za muškarce i žene
U prostorijama za odmor i/ili smeštaj potrebno je sprovesti odgovarajuće mere kako bi se zaštitili nepušači od štetnog uticaja duvanskog dima. Ako je potrebno, prostorije za odmor i/ili smeštaj pušača treba da budu odvojene