LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


8. Opasnosti vezane za postojanje gasne instalacije sudova ili instalacija pod pritiskom na radnom mestu i u njegovoj okolini
MOGUĆE MERE    
Gasna instalacija uređaji i oprema moraju biti ispravni i atestirani
Obučiti zaposlene za korišćenje uređaja na gas
Otkloniti sve nedostatke na gasnim uređajima i opremi
Uvesti redovnu konrolu stanja i ispravnosti gasnih uređaja i instalacija
Smeštaj boca sa gasom pod pritiskom oragnizovati na propisani način
Obezbediti odgovarajuću ventilaciju prostorija u kojima su smešteni uređaji na gas
Koristiti isključivo ispitane i atestirane sudove i instalciju pod pritiskom
Obezbediti odgovarajuće sigurnosne elemente na sudovima i instalacijama pod pritiskom