LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


9. Opasnosti vezane za električnu instalaciju, elektro opremu, alate i slično
MOGUĆE MERE    
Izvršiti vizuelnu kontrolu eventualnih oštećenja pre početka rada
Organizovati i sprovoditi redovno ispitivanje elektro instalcije i opreme od strane ovlašćenih institucija
Pravilno označiti i obeležiti sve elemente elektro opreme
Propisati proceduru kojom se prilikom uočavanja bilo kakvog oštećenja ili otkaza na elektro opremi, istu odmah isključiti sa energije napajanja i obavestiti se odgovorna lica
Obezbediti da sva oštećenja i otkaze na elektro opremi otklanjaju isključivo ovlašćena i stručna lica
Odabrati odgovarajući tip elektro opreme u skladu sa uslovima eksploatacije (Odgovarajuća IP zaštita, mehanička zaštita i slično)
Rad sa elektro opremom izvoditi isključivo prema uputstvima proizvođača i opštim normama za bezbednost pri radu sa elektro opremom
Obezbediti pravilno uzemljenje sve elektro opreme
Uvesti proceduru redovne kontrole ispravnosti opreme kao i posebnu proceduru za proveru ispravnosti nakon oštećanja i popravke a pre prvog puštanja u rad
Energetske instalacije, a naročito one koje su izložene spoljnim uticajima, moraju se redovno pregledati i održavati u ispravnom stanju
Postaviti uputstva za korišćenje elektro aparata i malih električnih uređaja na maternjem jeziku
Obezbediti na sredstvima za rad gde postoje elektroormani ili razvodne table obeležavanje propisanim simbolima za opremu pod naponom (IEC-60417-5036 crna munja na žutoj pozadini u crnom trouglu)
Obezbediti elektro razvodne ormane da budu propisano zaključani kako bi se onemogućio pristup neovlašćenim licima
Obezbediti u blizini radne zone potpuno zaštićene delove elektro opreme pod naponom
Obezbediti elektro instalacije od stvaranja statičkog elektriciteta i elektrostatičkih pražnjenja
Električne instalacije koristiti u skladu sa projektom, zabraniti da se koriste električne instalacije na način koji predstavlja opasnost koja može da bude uzrok požara ili eksplozije.
Obezbediti da zaposleni budu zaštićeni od opasnog dejstva električne energije i mogućnosti direktnog ili indirektnog dodira instalacija i opreme pod naponom
Električne instalacije koristiti u skladu sa projektom, zabraniti da se koriste električne instalacije na način koji predstavlja opasnost koja može da bude uzrok udara električne struje