LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


Delovi PP aparata
Tip aparata:
R.br. Naziv dela aparata Oznaka List    
1 VENTIL RD 79 4
2 BOČICA RD 31 5
3 USPONSKA CIJEV RD 82
4 NALJEPNICA RD 47
5 NOSAČ RD 83
6 PLOMBA Ø 7 RD 18
7 ŽICA ZA PLOMBIRANJE RD 13
8 POLUGA APARATA S 1 RD 84
9 OSIGURAČ RD 58
10 ELASTIČNI ZATIK Ø 5 X 20 RD 60
11 MLAZNICA APARATA S 1 RD 87
12 BRTVA RD 12
13 BRTVA RD 52
14 BRTVA RD 10
15 UDARNA IGLA RD 90
16 PODLOŽNA PLOČICA RD 91
17 OPRUGA RD 55
18 MANSETA RD 92
19 NOSAČ BOČICE I CIJEVI RD 93
20 BRTVA RD 94