LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


Delovi PP aparata
Tip aparata:
R.br. Naziv dela aparata Oznaka List    
1 VENTIL RD 80 4
2 BOČICA RD 32 5
3 USPONSKA CIJEV RD 35
4 NALJEPNICA RD 48
5 NOSAČ RD 102
6 OSIGURAČ RD 103
7 PLOMBA Ø 7 RD 18
8 ŽICA ZA PLOMBIRANJE RD 13
9 POLUGA APARATA S 2 RD 84
10 OSIGURAČ RD 58
11 ELASTIČNI ZATIK Ø 5 X 20 RD 69
12 MLAZNICA APARATA S2 RD 80
13 BRTVA RD 12
14 BRTVA RD 52
15 BRTVA RD 10
16 UDARNA IGLA RD 90
17 PODLOŽNA PLOČICA RD 91
18 OPRUGA RD 55
19 MANSETA RD 92
20 NOSAČ BOČICE I CIJEVI RD 93
21 BRTVA RD 94