LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


Delovi PP aparata
Tip aparata:
R.br. Naziv dela aparata Oznaka List    
1 Ventil RD 77 8
2 Bočica aparata S2 RD 32 5
3 Usponska cijev aparata S2 RD 74
4 Naljepnica aparata S2 RD 48
5 Nosač RD 102
6 Osigurač RD 103
7 BRTVENA MATICA RD 15
8 MEBRANA RD 16
9 BAKARNA BRTVA RD 17
10 Plomba Ø7 RD 18
11 Zica za plombiranje RD 13
12 Poluga RD 72
13 Elastični zatik Ø 3x22 RD 38
14 Osigurač RD 41
15 Mlaznica aparata S2 RD 88
16 Brtva aparata S2 RD 62
17 Udarna igla RD 86
18 Opruga RD 91
19 Manseta RD 37
20 Nosač RD 92
21 Usponske cijevi RD 42