LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


Delovi PP aparata
Tip aparata:
R.br. Naziv dela aparata Oznaka List    
1 Ventil aparata RDV 41 8
2 Nalepnica RDV 42 7
3 Nosač RDV 43 7
4 Podmetač RDV 7 1
5 Plomba ø 7 RDV 8
6 Žica za plombiranje RDV 9
7 Ručića RDV 10
8 Kapa aparata RDV 44