LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


Delovi PP aparata
Tip aparata:
R.br. Naziv dela aparata Oznaka List    
1 Kapa aparat komplet RDV 104 17
2 Nalepnica RDV 105 15
3 Crevo sa mlaznicom komplet RDV 106 18
4 Zaptivač RDV 107 15
5 Boca aparata S50 komplet RDV 108 15
6 nosač boce pokretni RDV 109 15
7 Potisna cev za CO komplet RDV 110 15
8 Točak Ø 360 RDV 111 15
9 KAPA APARATA S50 kg
10 Kapa aparat RDV 118
11 Zaptivač RDV 119
12 Zaptivač RDV 120
13 Ventil sigurnosti komplet RDV 121
14 CREVO SA MLAZNICOM KOMPLET S50 kg
15 Rukohvat RDV 122
16 Cev RDV 123
17 Dizna S50, BCF25 kg RDV 124
18 Trn RDV 126
19 ‚‚O" prsten Ø 9,3x2,4 RDV 127
20 Opruga RDV 128
21 Čaura RDV 129
22 Telo mlaznice RDV 130
23 Ručica RDV 131
24 Čivija Ø 4x26 JUS.M.C4.230 RDV 18
25 Mesingana žica Ø 4 RDV 132
26 Izolir traka RDV 133
27 Trevira crevo Ø 25 S50 RDV 134
28 Spojka za cevi Ø 25 S50 RDV 136
29 VENTIL ZA S50
30 Mesingana navrtka M8 JUS.M.B1.604 RDV 145
31 Prstenasta elastična podloška B8 JUS.M.B2.110 RDV 146
32 Rukohvat RDV 147
33 Valjak RDV 148
34 Zakretna pločica RDV 149
35 Pritezna navrtka RDV 150
36 Vreteno RDV 151
37 Prsten RDV 152
38 Zaptivač RDV 153
39 Nosač zaptivača RDV 154
40 Telo ventila RDV 155
41 Zaptivna pločica RDV 156
42 Membrana RDV 157
43 Sigurnosna navrtka RDV 158
44 Žica za plombiranje RDV 159
45 Plomba Ø 7 RDV 8